Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z dwoma różnymi stylami zarządzania grupą i metodami inspirowania jej do działania, nie za pomocą znanych technik, ale poprzez kreowanie wizerunku przywódcy, który swoją postawą motywuje do działania i zachęca do osiągania coraz lepszych wyników. Będzie to przede wszystkim możliwość pracy w grupie liderów samorządowych co da również okazję do wymiany doświadczeń i uwag. Konferencję rozpocznie debata o tematyce bliskiej każdemu uczestnikowi: „Kreowanie wizerunku samorządowca na rynku pracy”.

Termin: 17 – 19 stycznia 2014 roku
Miejsce: Kraków

Więcej informacji na stronie PSRP >>

Źródło: www.psrp.org.pl