Głównym założeniem akcji „Humaniści Kontratakują”, jest przybliżenie młodym ludziom sylwetek humanistów z pasją. Osób, które nie tylko pomyślnie funkcjonują na rynku pracy, ale często osiągają sukcesy zawodowe właśnie dzięki interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościom. Organizatorami akcji są Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz serwis Edulandia.pl.
 
W pierwszym panelu udział wezmą eksperci z szeroko rozumianego rynku pracy: Piotr Voelkel - właściciel grupy kapitałowej VOX, dr Kazimierz Sedlak - dyrektor firmy Sedlak & Sedlak, Małgorzata Augustyniak - wiceprezes zarządu AMS SA, Agnieszka Szefler - wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Małgorzata Tłuchowska - dyrektor ds. personalnych Europy Środkowo-Wschodniej, członek zarządu Wolters Kluwer Polska. Zaprezentują oni m.in. swoje doświadczenia z pracy z humanistami oraz opowiedzą o ich szansach na rynku pracy i kierunkach rozwoju, w jakich powinni podążać, żeby odnieść sukces. 
 
Absolwenci studiów humanistycznych i społecznych w ostatnich latach nie mają dobrej prasy, dlatego celem debaty jest pokazanie im realnych możliwości na rynku pracy oraz przekonanie ich o możliwości osiągania sukcesów. 
 
Maturzyści, którzy już niedługo staną przed swoim najważniejszym wyborem w życiu i myślą o studiach humanistycznych bądź społecznych powinni wiedzieć, że pracodawcy doceniają takich absolwentów i wiedzą, że warto ich zatrudniać. 
 
 
Trendy na rynku pracy wskazują na ryzyko, że już niedługo podaż absolwentów nauk ścisłych może przewyższyć popyt na nich. Może pojawić się także problem z dostateczną liczbą absolwentów po kierunkach humanistycznych i społecznych. Jednak jak mówią eksperci, pamiętać trzeba o tym, że najbardziej efektywne są zespoły interdyscyplinarne, które składają się zarówno z umysłów ścisłych, jak i humanistycznych. 
 
W części akademickiej debaty udział wezmą studenci i absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. Podzielą się oni z publicznością swoimi doświadczeniami ze studiów, dzięki którym udaje im się odnosić sukcesy zawodowe. Opowiedzą m.in. o tym, jak studiować na tych kierunkach, żeby te sukcesy odnosić, jakie kompetencje nabyte podczas studiów przydają im się w pracy oraz jak z punktu widzenia absolwenta studiów humanistyczno-społecznych wygląda poszukiwanie pracy. Odpowiedzą też na pytania publiczności.
 
Wszyscy maturzyści, ale także studenci i absolwenci mogą brać udział w akcji „Humaniści Kontratakują”. Jeśli chcą wyrazić swoje zdanie i podzielić się doświadczeniami, pokazać przykłady ciekawych kierunków lub przykłady innych osób wpisujących się w ramy akcji mogą kontaktować się z organizatorami akcji pod adresem: humanisci@swps.edu.pl.