Wielu studentów prawa uważa, że skoro dostali się na wymarzony kierunek studiów, który jest przedstawiany jako  perspektywiczny, to po ukończeniu uczelni znajdą dobrą pracę w zawodzie. Aktualnie jednak system edukacji w zdecydowanej większości szkół wyższych przypomina naukę w gimnazjach, czy liceach. Studenci nie zdobywają wielu umiejętności, a jedynie przyswajają bardzo teoretyczną wiedzę, której tylko niewielka część przyda się im w przyszłości. Upowszechnienie się zjawiska studiowania dodatkowo sprawia, że tytuł magistra nie przynosi już tak wielu korzyści jak dawniej. 
 
Wraz ze zwiększonym zainteresowaniem jakim cieszy się wyższe wykształcenie, uczelnie muszą się dostosować do przyjęcia większej ilości kandydatów i w tym celu zmuszone są obniżyć  poziom nauki. Przekazywana wiedza,  przez jej ogromną ilość  jest zwykle przedstawiana w skondensowanej formie, co sprawia, że coraz częściej odchodzi się od niegdyś słynnych rozważań akademickich, czy innych form nauki zmuszających studentów do samodzielnego myślenia. To wszystko sprawia, że wielu młodych prawników nie zdaje sobie sprawy na czym polega praktyka zawodu, ponieważ całe studia oparte były na bezkrytycznym przyswajaniu skomplikowanych konstrukcji teoretycznych.
 
Wydaje się, że aby dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy młody prawnik potrzebuje większego doświadczenia zawodowego. Oczywiście bardzo przydatna byłaby przy tym pomoc uczelni, ale przy dzisiejszym ich kształcie wydaje się to niemożliwe. Ważne jest, aby student prawa potrafił samodzielnie i kreatywnie myśleć oraz skutecznie wdrażać w życie swoje pomysły, a przede wszystkim nie ulegał złudzeniu, że uniwersytet zapewni mu przyszłość. 
 
Wbrew pozorom jest wiele możliwości rozwoju dla przyszłego prawnika. Zwykle najbardziej pożądana jest praktyka w kancelarii, czy sądzie, która oczywiście przynosi doświadczenie oraz pozwala nawiązywać kontakty z zawodowymi prawnikami. Istnieją oczywiście niezliczone inne możliwości rozwoju, jak choćby: działanie w organizacjach studenckich, działalność w poradniach prawnych, udzielanie się na prawniczych portalach internetowych, czy nawet udzielanie porad prawnych swoim rówieśnikom i rodzinie. 
 
Można także rozwijać nietypowe umiejętności, które wydają się nie być związane z pracą prawnika, ale w połączeniu z jego wiedzą mogą dać ciekawe i bardzo przydatne zdolności. W takim wypadku ważne jest, żeby student wiedział jakie będą potrzeby rynku, kiedy skończy studia i potrafił się do nich dostosować. W tym celu konieczna jest umiejętność pozyskiwania i analizowania potrzebnych informacji. Dobrym kierunek do rozwoju umiejętności przyszłego prawnika daje lista zawodów przyszłości opublikowane przez magazyn „Popular Science” przed dwoma laty. Co prawda na liście, nie znajdują się zawody prawnicze, ale takie, których uregulowania będą z pewnością wymagały prawników-specjalistów.
HUBERT BARTCZAK JEST AMBASADOREM WOLTERS KLUWER NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM