We wymienionych samorządach istnieje możliwość wydłużenia o połowę czasu  przewidzianego na rozwiązanie egzaminu. Natomiast egzaminy wstępne na te same aplikacje nie są już dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Jakichkolwiek dostosowań brakuje również przypadku egzaminów na aplikację komorniczą, ogólną oraz egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego brak jest jakichkolwiek dostosowań. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pisma w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, prezesa Krajowej Rady Notarialnej, prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Więcej na www.kancelaria.lex.pl