Gowin: powstanie rejestr zawierający informacje o upadłych przedsiębiorstwach

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dążyć do skrócenia procedur związanych z upadłością - zapowiedział minister sprawiedliwości na środowej konferencji prasowej. Wkrótce powstać ma także Centralny Rejestr Upadłości zawierający dane o przedsiębiorstwach do kupienia.

W trakcie środowego spotkania w Prezesa Rady Ministrów, minister Jarosław Gowin zaprezentował zrealizowane priorytety rządu, a także zasygnalizowane przez Premiera w tzw. „drugim exposé” przyszłe działania dotyczące usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Zapowiedział zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym oraz powstanie Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie.

– Skoncentrujemy – w ramach jednego okręgu – całość warszawskiego sądownictwa gospodarczego. Dzięki temu w jednym miejscu skumulowane zostanie prawie 10% krajowego wpływu spraw gospodarczych z sądów rejonowych oraz 20% wpływu krajowego z sądów okręgowych – powiedział Jarosław Gowin.

Uproszczone mają zostać także procedury związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. W tym celu zniesiony zostanie obowiązek składania wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– Skróceniu ulegnie – z 14 do 3 dni – czas oczekiwania na NIP. Dzięki tym zmianom polscy przedsiębiorcy zaoszczędzą rocznie do 100 milionów złotych – zapowiedział Jarosław Gowin.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

Data publikacji: 18 października 2012 r.