W Gdańsku na drugim roku aplikacji jest około 110 osób. Z kolokwium poprawkowym z prawa karnego poradziło sobie zaledwie sześć osób, co oznacza, że aż połowa aplikantów będzie zmuszona do powtórzenia roku. ORA zdecydowała się na kolejne powtórzenie kolokwium. Jednak i to nie przyniosło znaczącej poprawy – nie zdało go około czterdziestu osób. 
 
Cała sytuacja doprowadziła do sporu aplikantów z samorządem. Ich zdaniem egzamin był zbyt trudny, a w teście występowały błędy merytoryczne. „W poprzednich latach kolokwia zdawało 80-85 proc. osób”, powiedział dziekan Jerzy Glanc. Jak podkreśla, samorząd jest zdziwiony takim wynikiem. 
 
Więcej na stronach internetowych Rzeczpospolitej