Fundacja szuka chętnych do wspólnej realizacji  przede wszystkim następujących zadań: współtworzenie komunikacji internetowej Horyzontu – rozbudowa nowopowstałej strony internetowej  i przygotowywanie kolejnych publikacji papierowych, prowadzenie warsztatów dla młodzieży i dorosłych, moderowanie dyskusji podczas spotkań, organizowanie pokazów filmowych, a także do pracy z więźniami – bezpośrednia realizacja projektów w zakładach karnych, zbieranie informacji i wspieranie programów resocjalizacyjnych.

Osobom zainteresowanym fundacja wystawi zaświadczenie o współpracy, albo zaświadczenie o odbytym stażu. Współpraca będzie miała wymiar ośmiu godziny tygodniowo.

Rekrutacja trwa do 5. listopada. Należy przysłać CV i krótki list motywacyjny. Spotkania Grupy rozpoczną się 14 listopada.

Adres e-mail: grupahoryzont@polis.org.pl. .

 

 

Więcej informacji na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka