Jak informuje DGP koszt przeprowadzenia zawodowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego wzrośnie o 192 zł, a biorącym w nim udział karmiącym matkom przysługiwać będą dwie półgodzinne przerwy. Tak wynika z przesłanych przez resort sprawiedliwości do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Zobacz: Dłuższy egzamin prawniczy dla karmiących matek 

Nowe regulacje będą zastosowane w dniach 15–18 marca 2016 r., kiedy to po raz pierwszy prawnicze egzaminy zawodowe przeprowadzane będą w zmienionej formule. Nowe rozwiązania wprowadzone zostały nowelą ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Egzaminy składać się będą nie z czterech – jak dotychczas – części, lecz z pięciu, i trwać będą cztery dni. W pierwszym dniu zdający rozwiązywać mają zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim – z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z nich wynosić ma 360 minut. Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz – co stanowi nowość – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie wynosić będzie łącznie 480 minut.

To właśnie wprowadzenie piątej części egzaminów spowodowało wzrost kosztów ich przeprowadzenia. Niezmieniona została liczebność komisji egzaminacyjnej (nadal zasiadać będzie w niej osiem osób), ale powiększono jej zakres obowiązków o sporządzanie ocen cząstkowych z części dotyczącej zasady wykonywania zawodu. Stąd też Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na zmianę dotychczasowych zasad wynagradzania egzaminatorów. Ich wynagrodzenie nie będzie już obliczane od każdego zdającego, ale od każdej wydanej oceny cząstkowej.
Anna Krzyżanowska

Więcej na ten temat w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>