„Program Erasmus+ jest dowodem na zaangażowanie Europy w zaciśnięcie współpracy z Ameryką Łacińską.” – powiedziała europejska komisarz ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou. „Oprócz zagwarantowania indywidualnych stypendiów dla studentów chcących studiować w UE będziemy też wspierać rozwój międzynarodowych badań prowadzonych przez uniwersytety po obu stronach Atlantyku”.

Od początku działania programu z możliwości wyjazdów zagranicznych skorzystało ponad trzy miliony młodych Europejczyków. Czyni to Erasmusa najbardziej skutecznym programem na rzecz integracji i wymiany kulturowej. Oficjalne ogłoszenie rozszerzenia programu i inicjatyw edukacyjno-kulturalnych nastąpi na kongresie o szkolnictwie wyższym w Hawanie w dniach 10-14 lutego.

Źródło: Erasmus+ razem z Ameryką Południową, www.euractiv.pl