Nie tylko uczelnie zlokalizowane w dużych miastach proponują swoim uczniom ciekawe kierunki rozwoju. Krośnieńska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisała kilkadziesiąt umów z uniwersytetami partnerskimi z 15 krajów.

Polskie uczelnie dołączyły do programu Erasmus, finansowanego ze środków unijnych, w 1998 roku. Przez 17 lat studia na zagranicznych uczelniach podjęło 155 tys. studentów. Natomiast w ramach wymiany, z zaproszenia do Polski, skorzystało 68 tys. obcokrajowców. Program wymiany studenckiej wkroczył w kolejny etap tzw. Erasmus+, realizowany w latach 2014-2020. Posiada on w swojej ofercie wymianę z 33 krajami od Islandii po Turcję, od Szwecji po Portugalię.

Europa w zasięgu ręki krośnieńskich studentów
W program wymiany studenckiej może zaangażować się każda uczelnia wyższa i jedynie od niej zależy, na ile rozbudowaną ofertę będzie proponować swoim studentom. 

Najczęściej wybieranymi krajami, do których udają się krośnieńscy studenci są: Hiszpania, Grecja oraz Niemcy. Jednak program Erasmus+ umożliwia także przyjazdy młodzieży z zagranicy. W każdym semestrze PWSZ gości około 50 studentów z zagranicy. Uczelnia wybierana jest najczęściej przez studentów z Turcji, Hiszpanii, ale też z Grecji i Portugalii, Węgier i Włoch. Wyjazdy za granicę to okazja do zdobycia wiedzy, doświadczenia, nowych znajomości, a przede wszystkim szlifowania znajomości języka obcego.

- Studiowanie za granicą to możliwość zdobycia nowych umiejętności, rozwoju osobistego czy zaadoptowania się w wielokulturowym środowisku, a takie doświadczenia procentują w przyszłości. Studenci, którzy zetknęli się z zagranicznymi praktykami nauczania, mają większe szanse na zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wymianę proponujemy również wykładowcom. Model, który podnosi jakość kształcenia, to najlepsza inwestycja w przyszłość uczelni – powiedział mgr Franciszek Tereszkiewicz - Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Perspektywy dla absolwentów i wykładowców
Program Erasmus+ to także nowe perspektywy dla absolwentów, którzy w ciągu roku od zakończenia nauki mogą wyjechać na zagraniczne praktyki. Pobyt na uczelni partnerskiej pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe również w okresie wakacji. Jedynym warunkiem jest nieprzekroczenie 12 miesięcy nauki na uczelniach zagranicznych w ciągu całego cyklu kształcenia. Wymiana zagraniczna stwarza także nowe możliwości dla wykładowców, którzy wyjeżdżają do zaprzyjaźnionych uczelni, gdzie prowadzą wykłady i zajęcia dydaktyczne. Na tych samych zasadach Polskę odwiedza również kadra akademicka z zagranicznych uczelni. Do tej pory krośnieńska PWSZ zorganizowała 80 wyjazdów dla wykładowców pracujących na uczelni i gościła ponad 30 ekspertów z zagranicy.

Studenci przywiązują ogromną wagę do kwestii utrzymania się podczas zagranicznego wyjazdu. Program wymiany zapewnia studentom stypendium na okres nauki lub praktyk, którego wysokość została ustalona przez Komisję Europejską i zależy od wybranego miejsca wyjazdu. Dofinansowanie służy wyrównaniu różnicy kosztów zakwaterowania i wyżywienia, które różnią się w poszczególnych krajach Europy. Stypendium przyznawane na czas praktyk jest większe niż na czas studiów. Wynika to z faktu, że zagraniczni pracodawcy chętnie oferują dodatkowe wynagrodzenie.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie