- Egzamin maturalny i wybór kierunku studiów kiedyś stanowił klucz do późniejszej kariery zawodowej. Dziś wyraźnie widzimy, że obecny system edukacji nie do końca spełnia tę rolę, bo ponad połowa Polaków nie pracuje już w swoim wyuczonym zawodzie. To pokazuje, jak szybkim zmianom podlegają mechanizmy rynku pracy. Powstają nowe zawody i profesje, a uczelnie nie nadążają ze zmianą programów nauczania i dopasowaniem do aktualnych potrzeb pracodawców – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. - Potwierdzają to wyniki zrealizowanego przez nas badania, które pokazują, że Polacy muszą być bardzo często mobilni zawodowo i podejmować pracę w innym obszarze niż wyuczonym. W dzisiejszym świecie proces edukacji trwa całe życie i wiele praktycznych umiejętności zdobywamy dopiero podczas pracy zawodowej – dodaje Hanczarek.


Humaniści częściej niż technicy pracują w zawodzie

Ponad połowa zapytanych przez Work Service S.A. Polaków pracuje na stanowisku, które nie pokrywa się z ukończonym profilem wykształcenia (53% odpowiedzi). Tylko jedna trzecia respondentów deklaruje, że pracuje w wyuczonym zawodzie (32%), a co szósta osoba podkreśla, że praca i nauka pokrywają się tylko częściowo. Także 51% zapytanych przez nas pracowników odpowiedziała, że zmieniłaby profil nauki, gdyby tylko mogła cofnąć się w czasie. To pokazuje, jak ważną decyzję muszą podejmować młodzi ludzie jeszcze na etapie szkół średnich. Późniejsza zmiana profilu wykształcenia jest oczywiście możliwa, ale warto już na początku kierować się potrzebami rynkowymi, a nie tylko aktualną modą i zainteresowaniami – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu i Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.
Co ciekawe, najbardziej ze swojego wykształcenia są zadowoleni humaniści. Po pierwsze, osoby z wykształceniem humanistycznym częściej niż posiadające wykształcenie techniczne pracują w miejscu zgodnym z ukończonym kierunkiem nauczania (odpowiednio 43% i 28%). Po drugie, podczas gdy aż 52% techników chciałoby zmienić swoje wykształcenie, taką chęć wyraziło tylko czterech na dziesięciu humanistów. Na polskim rynku pracy znajdziemy wiele ofert pracy w branży usługowej i biurowej, w której odnajdują się humaniści. Często ich wiedza i kompetencje są uzupełniane podczas szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez pracodawców. W innej sytuacji są osoby o kompetencjach technicznych. W ich przypadku, na rynku występuje duże zapotrzebowanie na ekspertów o specjalistycznej wiedzy, którą należy zdobywać jeszcze na etapie studiów wyższych. Dlatego w ich przypadku źle dobrany kierunek studiów może stanowić duże wyzwanie na przyszłość. W najbliższych latach możemy się spodziewać wzrostów deficytów wśród inżynierów, informatyków czy energetyków – wyjaśnia Inglot.


Kierunkowe wykształcenie atutem na rynku pracy

Aż 75% respondentów uważa, że zgodność profilu wykształcenia z profilem stanowiska pracy stanowi atut podczas rozmowy o pracę. Jak podkreśla Olgierd Bałtaki, Dyrektor HR w Samsung Electronics Poland Manufacturing, ta liczna grupa pracowników może wkrótce spotkać się z dużym zaskoczeniem. Sytuacja w polskim szkolnictwie musi szybko ulec zmianom, w przeciwnym wypadku wyższe wykształcenie straci na znaczeniu, a pracodawcy podczas rekrutacji będą zwracać jedynie uwagę na kompetencje wyniesione z wcześniejszej kariery zawodowej. Wówczas niestety rację będą mieć Ci pracownicy, którzy dziś odpowiedzieli, że edukacja nie ma znaczenia w czasie ubiegania się o pracę – mówi Bałtaki. Tak odpowiedziało w badaniu Work Service S.A. 23% Polaków.