Dr hab. Małgorzata Manowska po odbyciu aplikacji sądowej, w 1994 r. zdała egzamin sędziowski z wynikiem celującym. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2011 r. – doktora habilitowanego.
Pani Dyrektor w okresie od 30 marca 2007 r. do 28 listopada 2007 r. była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie zaś jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorem wielu cenionych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, a także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2014-2015 wchodziła także w skład powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości komisji przeprowadzających egzamin sędziowski.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złSędzia Małgorzata Manowska jest czwartym z kolei dyrektorem Krajowej Szkoły, a kierownictwo w KSSiP obejmuje po sędzim Sądu Apelacyjnego w Lublinie Leszku Pietraszce, którego kadencja upłynęła 26 października 2015 r. 
Źródło: MS/KSSiP