Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Jest w trakcie konsultacji.

Zmiana przepisów jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 września 2014 r. w sprawie Ben Alaya (C-491/13). Zgodnie z nim posiadanie wizy nie może być warunkiem przyjęcia na studia.

Zobacz: Od maja znikną niektóre ograniczenia dla cudzoziemców studiujących i pracujących w Polsce 

Projekt zakłada też, że wysokość opłat za odbywanie studiów i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych będzie ustalana przez rektora. Jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą być one niższe niż planowany koszt kształcenia.  

 

Więcej przeczytasz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>>