Kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz czwarty organizuje dla studentów konkurs Młynarz z Sanssouci na skargę do sądu administracyjnego.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od czterech lat organizuje dla studentów oraz tegorocznych i zeszłorocznych absolwentów prawa i administracji konkurs na skargę na decyzję administracyjną. W tym roku uczestnicy mają do wyboru dwa stany faktyczne: zakaz wprowadzania do obrotu partii herbaty ze względu na jej złe oznakowanie oraz cofnięcie zgody na funkcjonowanie polskiego związku sportowego. Oba stany faktyczne oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.wardynski.com.pl/konkurs/.

– Rosnące z roku na rok zainteresowanie konkursem Młynarz z Sanssouci wśród studentów wydziałów prawa i administracji pokazuje, że w świadomości młodych prawników ugruntowuje się pogląd o istotnej roli prawa administracyjnego w funkcjonowaniu demokratycznego państwa – mówi dr Ewa Butkiewicz, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy i członek jury. – W powszechnym odczuciu regulacje administracyjne są traktowane jako uciążliwe, niekiedy nawet nieracjonalne. Nawet jeżeli niektóre z nich rzeczywiście na takie określenie zasługują, to nie można tracić z pola widzenia funkcji, jaką przepisy tego prawa spełniają w organizacji państwa, funkcjonowaniu jego organów i jego gospodarki oraz pozycji obywatela. Im głębsza będzie wiedza młodych prawników w dziedzinie prawa administracyjnego, tym większa nadzieja, że w przyszłości wywodzący się z nich legislatorzy będą stanowili mądre prawo, a obywatele i podmioty gospodarcze, wspierani przez mądrych prawników, będą je respektowali, budując w ten sposób państwo prawa.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres konkurs@wardynski.com.pl do 29 kwietnia br. Finaliści 1 czerwca br. staną przed „wojewódzkim sądem administracyjnym”, przed którym będą musieli przedstawić kolejno argumentację obu stron: skarżącego oraz organu administracji.

W rolę sądu administracyjnego wcieli się jury konkursu pod przewodnictwem prof. Romana Hausera, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skład jury wchodzą ponadto: Janusz Drachal, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat z kancelarii Röhrenschef, a także Tomasz Wardyński, dr Ewa Butkiewicz oraz dr Magdalena Niziołek z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody w wysokości odpowiednio 3 tysiące złotych, 2 tysiące złotych i 1 tysiąc złotych.

Patronat nad konkursem objęło Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Patroni medialni to: portal dlaStudenta.pl, portal Dlaczego.com.pl, zaś partnerzy akademiccy to: samorząd studentów WPiA, UW, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Zapraszamy na FunPage Student.lex.pl na Facebooku! Znajdziecie tam konkurs z nagrodami - idealną rozgrzewkę przed starciem z Młynarzem :-)

Więcej informacji na www.wardynski.com.pl/konkurs

 

]]>