Przedstawiciele uczelni oraz firmy Corning podsumowali dotychczasową współpracę i zaprezentowali przedsięwzięcia planowane w tym roku akademickim. Dla studentów przygotowano atrakcyjne programy stażowe wyróżnione Znakiem Jakości w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Z zainteresowaniem spotkała się informacja o możliwości napisania pracy dyplomowej we współpracy z firmą i na zaproponowane przez Corning tematy.

- W kwietniu tego roku w siedzibie firmy w Strykowie odbyła się obrona pracy magisterskiej studentki PŁ, pierwsza poza murami uczelni – przypomina rektor prof. Stanisław Bielecki. – Politechnika Łódzka podejmując współpracę z partnerami gospodarczymi zawsze ma na uwadze takie doskonalenie wykształcenia młodzieży, które przyniesie jej konkretne korzyści w przyszłej pracy zawodowej. Wprowadzamy nowe metody kształcenia kładące nacisk na nauczanie poprzez projekty i pracę w grupie, a dyplom „na zamówienie” jest bardzo dobrym sprawdzianem nabytych umiejętności i satysfakcją dla dyplomanta, że jego praca znajduje zastosowanie w konkretnym przedsiębiorstwie. To także dla studentów bezcenna wymiana pomysłów z praktykami oraz poznanie oczekiwań rynku. Dla firmy ważne jest innowacyjne spojrzenie i ciekawe rozwiązanie do wdrożenia.

Corning ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Jej autor otrzyma roczny staż w firmie lub sfinansowanie udziału w kursie językowym.

- Realizację studiów we współpracy z firmą oceniam jako bardzo ciekawe oraz korzystne doświadczenie i polecam każdemu kto ma możliwość aby taką współpracę podjąć – powiedział Maciej Danek inżynier procesu produkcyjnego w Corning w obszarze, w którym realizował badania do pracy magisterskiej tworzonej we współpracy z firmą podczas studiów II stopnia na kierunku Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Pracownicy Corning, którzy rozpoczynali swoją karierę od stażu, opowiedzieli o programach rozwojowych dla studentów i podkreślali na co przyszły inżynier powinien zwracać uwagę podczas nauki.

- Moja współpraca z firmą Corning rozpoczęła się od pisania pracy magisterskiej dotyczącej usprawnienia pracy jednego z obszarów magazynu. Dzięki temu mogłam pokazać się z dobrej strony jako potencjalny pracownik. W trakcie pisania w lipcu 2014 roku dostałam się na roczny staż w dziale planowania produkcji. Już w styczniu 2015 roku zanim upłynęło pół roku awansowałam na stanowisko młodszego specjalisty - oceniła Lidia Górczyńska tłumacząc, że praca w międzynarodowym środowisku pozwala na codzienny kontakt z językiem angielskim i studenci powinni o tym pamiętać podczas nauki.

Uczestnicy Corning Day mogli nie tylko zadać pytania ekspertom, ale poznali także najnowsze rozwiązania w technologiach światłowodowych i produkty firmy Corning.

Współpraca Politechniki Łódzkiej z firmą zapoczątkowana została podpisaniem listu intencyjnego w kwietniu 2011 roku przez rektora Politechniki prof. Stanisława Bieleckiego i reprezentującego Corning Dariusza Lipińskiego. Jej efektem było m.in. uruchomienie w tym samym roku Laboratorium Technik Światłowodowych oraz zbudowanie, włączonej w kwietniu 2013 roku w strukturę Uczelnianej Sieci Komputerowej, pierwszej w Polsce lokalnej sieci FTTD. Studenci Politechniki Łódzkiej uczestniczą w programie płatnych, rocznych staży „Possibilities become real”, odbywają praktyki wakacyjne, mają okazję odwiedzić firmę w ramach dni otwartych i biorą udział w warsztatach z cyklu „The Corning Academy”. Corning aktywnie promuje rozwój kobiet na kierunkach technicznych, czego wyrazem był m.in. „Dzień Inżynierek” czy „Dzień Otwarty dla kobiet”.
 Źródło: m a g n i f i C o