Wymagania wobec kandydata:

  • podjęcie studiów na Uniwersytecie w Sydney;

  • certyfikat IELTS z ocena nie niższą niż 7 lub odpowiednik;

  • rozpoczynanie studiów na Uniwersytecie w Sydney po raz pierwszy;

  • brak obywatelstwa australijskiego lub Nowej Zelandii;

  • nie otrzymuje innych stypendiów naukowych;

  • konieczność uzyskania wizy australijskiej.

    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2014 r. Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach Sydney Law School Foundation.