Wzrastająca atrakcyjność polskich szkół wyższych sprawia, że coraz więcej studentów z Państwa Środka decyduje się na edukacje w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat ich liczba się podwoiła. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zwraca uwagę na ten trend i podkreśla, że jest to zasługa bogatej oferty polskich szkół wyższych.

Chiński student staje się „towarem” pożądanym na rynku. W związku z tym ministerstwo zorganizowano Forum Rektorów Uczelni Chińskich, które odbędzie się w czerwcu w Warszawie i Krakowie. Prof. Kudrycka ma nadzieję, iż podczas tego forum dojdzie do podpisania szeregu dwustronnych umów między polskimi i chińskimi placówkami.

Wzorem porozumień ma być umowa pomiędzy kierunkiem biotechnologii Politechniki Łódzkiej i Min-Zu University of China, która została podpisana podczas zeszłorocznej wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach.

Więcej

Obecnie w Polsce studiuje około tysiąca chińskich studentów. Ministerstwo liczy, że w wyniku podpisanych umów ta liczba w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy się podwoi. Chińczycy są zainteresowani głównie studiami medycznymi i technicznymi, wybierając je z uwagi na ich wysoki poziom w naszym kraju. Zdaniem prof. Kudryckiej dalszy wzrost zależy od samych uczelni. Istotne będzie rozszerzanie puli zajęć prowadzonych w języku angielskim, ale także umożliwienie obcokrajowcom nauki języka polskiego.