Na te i inne pytania odpowiedzi udziela Olga Zakrzewska-Kulawiak, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Wolters Kluwer Polska, w rozmowie z Natalią Kurek Ambasadorem Student.lex.pl na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Natalia Kurek: Co oznacza skrót HR? Obecnie wiele korporacji posługuje się tym skrótem w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej na dane stanowisko, ale co on aznacza?


Olga Zakrzewska-Kulawiak: HR to skrót, który pochodzi od angielskiego wyrazu Human Resources, co oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi. Na przestrzeni lat HR przeszedł ogromną metamorfozę. Kiedyś tego zwyczajnie nie było. Ludzie posługiwali się sztywnymi nazwami  tj. kadry czy dział zatrudnienia. Obecnie w ramach HR wyróżniamy tzw. miękki i twardy HR, ale to miękki HR jest odpowiedzialny za szkolenia i coaching. 


Natalia Kurek: Kto pracuje w dziale HR? Jakie należy mieć kwalifikacje, aby można być zatrudnionym na stanowisku HR-owca?


Olga Zakrzewska-Kulawiak: To zależy, czy mamy na myśli zatrudnienie w miękkim czy twardym HR. W przypadku twardego HR preferowani są absolwenci kierunku prawo, ze względu na znajomość prawa pracy. Natomiast w drugim przypadku można mówić o pełnej dowolności. Zatrudnienie mogą znaleźć psychologowie, socjologowie czy filolodzy, ponieważ zależy to od kompetencji, które wymagane są na danym stanowisku.
 

Natalia Kurek: Jakie są najczęstsze błędy popełnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Czy istnieje 7 grzechów głównych?


Olga Zakrzewska-Kulawiak: Błędów jest zdecydowanie więcej niż 7. Jednak do błędów kardynalnych można z całą pewnością zaliczyć nieznajomość ogłoszenia o pracę, czego konsekwencją jest nieprzygotowanie do spotkania. W przypadku ubioru obowiązuje zasada lepiej niż gorzej. Zdecydowanie na rozmowę kwalifikacyjną najbardziej właściwy jest strój formalny. Najczęstszym popełnianym błędem jest kłamstwo. Kandydat twierdzi, że zna obsługę programu albo wykonywał takie czynności na innym stanowisku. Kłamstwo jest bardzo łatwo wykryć np. zasięgając informacji od poprzedniego pracodawcy nt. kandydata. Kolejnym błędem jest spóźnienie się na rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj należy wyznawać zasadę bądź przed czasem, a nie po czasie.


Natalia Kurek
: A teraz a contrario, co zrobić, aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?


Olga Zakrzewska-Kulawiak: Bardzo ważna jest znajomość ogłoszenia o pracę, wiedza nt. przedsiębiorstwa, firmy, miejsca zatrudnienia, przy czym nie są wymagane bardzo dokładne   i szczegółowe informację. Od kandydata oczekuję się znajomości marki. Istotne jest również utrzymanie kontaktu wzrokowego między kandydatem a potencjalnym pracodawcą oraz znajomość swojego CV, udzielanie konkretnych odpowiedzi na pytanie, ubiór i pytania do pracodawcy. Na podstawie pytań kierowanych do przyszłego pracodawcy można dowiedzieć się czegoś więcej o kandydacie i na tej podstawie ocenić kandydata.