Zdaniem Bieleckiego pół miliona zagranicznych turystów spędzających kilka dni przynosi dochody porównywalne z 25 tys. studentów zagranicznych przebywającymi w Polsce podczas roku akademickiego.

Bielecki podsumowuje, iż na przygotowanie imprezy wydano w Polsce blisko dwadzieścia, a na Ukrainie dziesięć miliardów euro. „Trudno to nawet zestawić z kosztami promocji polskich uczelni za granicą, bo te zamykają się w kilku milionach złotych”, pisze Bielecki w Rzeczpospolitej.

Artykuł Witolda Bieleckiego ukazał się w Rzeczpospolitej  (12 czerwca 2012 r.)