Jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że otrzymuje w pracy niewystarczające możliwości rozwoju swoich umiejętności. Winą za taki stan rzeczy ankietowani obarczają pracodawców. Możliwości rozwoju zawodowego plasują się na drugim miejscu listy istotnych elementów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy; najważniejsza nadal jest wysokość wynagrodzenia - informuje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Ankietowani uważają, że duże firmy znacznie lepiej dbały o rozwój swoich pracowników 10 lat temu, niż robią to dzisiaj. Zgodnie z wynikami badania tylko 15 proc. ankietowanych przeszło w ostatnim czasie jakieś szkolenie, podczas gdy 4 na 10 pracowników twierdzi, że bez problemu znalazłoby czas na uczestniczenie w szkoleniach w ciągu dnia pracy.
Więcej >>>
Źródło: www.cipd.co.uk