Tak uznał 14 września 2015 r. minister finansów i zmienił wcześniejszą interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT, wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.
Jolanta Mazur

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj>>>>