Osoby, które podeszły do egzaminów zawodowych, musiały złożyć zaświadczenie o zakończeniu aplikacji. Podczas aplikacji mogły one występować w sądzie z upoważnienia patrona, ale z jej zakończeniem i odebraniem wspomnianego zaświadczenia – wraz z utratą patrona – utraciły taką możliwość. 

Problem ten dotyczy prawie dwóch i pół tysiąca osób, które ukończyły aplikację radcowską lub adwokacką. „Nie występuję przed sądami. Czekam na wyniki egzaminu i ślubowanie. Nie chce narażać postępowanie na nieważność”, powiedział Rzeczpospolitej Wiktor Michałek, który podchodził do egzaminu radcowskiego w Lublinie.

Ostrożność przyszłych prawników nie powinna dziwić. Orzecznictwo sądów nie jest w tej materii jednoznaczne. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że osoba może utracić status aplikanta po skreśleniu z listy, a samo zaświadczenie o odbyciu aplikacji nie stanowi wystarczającej podstawy dla takiej decyzji.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, że osoba z zaświadczeniem o odbyciu aplikacji nie może brać udziału w postępowaniu karnym – jej udział stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą

Inaczej do problemu podchodzi Naczelna Rada Adwokacka – jej zdaniem aplikant nie jest skreślany, a usuwany z listy. Co umożliwia mu nadal występowanie przed sądami. 

 

Więcej w Rzeczpospolitej, 10 września 2012 r.