Aplikanci zaznaczają, że zmiana trybu szkolenia będzie dotyczyć osób rozpoczynających aplikacje w styczniu 2013 roku. W konsekwencji, nie można zmieniać opłat osobom, które rozpoczęły aplikację wcześniej, ponieważ ich szkolenie będzie odbywało się zgodnie ze starym programem. 
 
Od przyszłego roku opłata wzrośnie z 2,8 do 3,1 minimalnego wynagrodzenia i będzie wynosiła 4650 zł. Taka podwyżkę postulowała Krajowa Rada Radców Prawnych – jej zdaniem środki uzyskane z opłat rocznych nie są w stanie pokryć kosztów aplikacji. 
 
Więcej: Rzeczpospolita, 13 grudnia 2012 r.