Tegoroczna aplikacja radcowska jest prowadzona nie tylko na nowych zasadach (obowiązujących już od początku bieżącego roku), ale także obejmuje nową, większą opłatą. Obecna stawka za aplikację w 2014 r. wynosi dokładnie 5208, 00 zł, tj. o 248 zł więcej, niż jeszcze w 2013 roku. Nowi aplikanci muszą zapłacić więcej, niż ich koledzy w 2013 roku. Podwyżka spowodowana jest przez zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącego podstawę do ustalania kwoty omawianej opłaty. Zgodnie z założeniami nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości przy ustalaniu opłaty za aplikację radcowską będzie obowiązywał ten sam przelicznik 3,1 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co więcej, aby otrzymać status aplikanta radcowskiego wymagany jest wpis na listę aplikantów. To z kolei może nastąpić tylko w momencie, gdy kandydat spełni wszystkie określone ustawą wymogi – najważniejszym z nich jest pozytywne przedłożenie egzaminu wstępnego. Koszt sprawdzenia wiedzy aspirującego do roli aplikanta to 800 zł. Ważne, że w razie niepowodzenia powyższa opłata nie jest zwracana.