Aplikacja ogólna: wyższe progi i limity

Trwają egzaminy konkursowe na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Do konkursu przystąpiło 1674 kandydatów, a miejsc jest zaledwie 200.

Kandydaci na sędziów i prokuratorów rozpoczną aplikację w lutym 2013 roku, jeżeli przejdą przez sito egzaminacyjne I i II etapu. W poniedziałek, 1 października pisali test, polegający na wskazaniu 150 odpowiedzi na pytania z wielu dziedzin prawa. Drugi etap - 24 października br.

Wyższe wymagania

Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyska 1 pkt. Jednym z warunków przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów. Jednakże od tego roku samo przejście progu punktowego już nie wystarczy - informuje z-ca dyrektora ds. aplikacji Rafał Dzyr.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną. Oznacza to, że do II etapu przejdzie tylko 400 najlepszych kandydatów.

W odróżnieniu od egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, czy notarialną w konkursie na aplikację ogólną nie wystarczy wykazać się wiedzą prawniczą na określonym poziomie. Trzeba jeszcze udowodnić, że jest się lepiej przygotowanym od swoich konkurentów. Kandydaci ubiegają się bowiem o limitowaną liczbę miejsc, finansowanych ze środków budżetowych. W tym roku o jedno miejsce konkuruje ponad 8 absolwentów wydziałów prawa z całego kraju i ten fakt przede wszystkim wyznacza stopień trudności konkursu. Niezależnie od tego należy zauważyć, że w konkursie trzeba prawidłowo odpowiedzieć aż na 80 proc. pytań testowych, podczas gdy na egzaminie wstępnym na inne aplikacje próg ten wynosi 67 proc. Ponadto, w ramach konkursu wymagane jest rozwiązanie trzech kazusów z prawa prywatnego, publicznego i karnego: kandydaci muszą wykazać się umiejętnością stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Najwięcej karnistów z UJ i UŚ

Z danych statystycznych, sporządzonych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przed rozpoczęciem konkursu, wynika, że kandydaci pochodzą z 28 uczelni. Ponad 100 zgłosiło się z uniwersytetów: Jagiellońskiego (272), Śląskiego (160), Warszawskiego (148), Wrocławskiego (142), KUL (120) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (116). Absolwenci ze środkowej i północnej Polski są również licznie reprezentowani.

Najwięcej kandydatów obroniło prace magisterskie z prawa karnego materialnego i wykonawczego (301), postępowania karnego (271), kryminalistyki (128), prawa cywilnego (225) i postępowania cywilnego (102). Kandydaci pochodzą ze wszystkich województw. Ponad 200 mieszka w województwach śląskim (256) i mazowieckim (224). Najmniej kandydatów (poniżej 50) pochodzi z województw opolskiego (44) i lubuskiego (38).

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Źródło: KSSiP

Opublikowano: www.LEX.pl

Data publikacji: 3 października 2012 r.