Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przygotowaną przez ministra infrastruktury i rozwoju uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020 podjął w środę rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, program "Wiedza Edukacja Rozwój" "jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych".

Program jest ukierunkowany na następujące obszary: realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15. do 24. roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych" i "Gwarancji dla młodzieży".

W tym celu rząd przygotował m.in. nowe instrumenty, kierowane bezpośrednio do młodych bezrobotnych, które zawarł w projekcie ustawy reformującej działanie urzędów pracy. Nad projektem pracuje obecnie Sejm.

Z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" finansowane ma być też: "wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod rozwiązywania problemów społecznych, realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej".

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska powiedziała na konferencji po posiedzeniu rządu, że odbiorcami tych pieniędzy będą wszyscy obywatele.

Wymieniła m.in., że przewidziany jest "spory pakiet związany ze środkami na zakładanie firm, na szkolenia (...), gdzie przedsiębiorca będzie dostawał coś w rodzaju bonu i on będzie decydował o tym w którą stronę i w jakim zakresie wyszkolić człowieka, którego potem chce zatrudnić".

"Mamy, oczywiście, specjalne wsparcie dla ludzi młodych, mamy specjalne wsparcie dla ludzi 50+, mamy wreszcie specjalne, podobnie jak było do tej pory, wsparcie na żłobki, przedszkola" - dodała.

Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" obejmuje 32 proc. środków Europejskiego Funduszu Społecznego.