Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: W budynku mieszkalnym jednorodzinnym w poziomie poddasza zostały wykonane okna z parapetem 40cm nad podłogą.

Na jakiej wysokości należy zamontować balustradę zabezpieczającą zewnętrzną i jaką powinna mieć wysokość?

Jaka wysokość jest uznawana za zabezpieczenie do wymaganej wysokości?

Czy tą wysokość mierzymy od wierzchu poręczy balustrady wyrównawczej do podłogi w pomieszczeniu, czy do poziomu parapetu?

Odpowiedź:

Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

 

Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy, wynosi 0,9 m. Wysokość tę mierzymy od podłogi w pomieszczeniu do wierzchu poręczy. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie reguluje się.

Powyższe wynika z § 298 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.