Ostrzejsze kontrole na imprezach masowych

Służby porządkowe imprez masowych będą mogły sprawdzać bagaż uczestników. Jeśli znajdą broń, narkotyki, napoje alkoholowe, pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty, odbiorą je, a właściciela...

23.03.2010

Sąd przesłucha na odległość

Na przesłuchiwanie przez sąd świadków przebywających w innych miejscowościach pozwoli system umożliwiający przeprowadzenie dowodu na odległość. Urządzenia wykorzystywane do przeprowadzenia dowodu na...

23.03.2010

Nowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Od 19 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz....

23.03.2010

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Wyodrębnienie budżetu środków europejskich oraz pojęcia płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także zlikwidowanie dotacji rozwojowej i powołanie nowych form organizacyjno-prawnych...

22.03.2010

Sejm poprawia przepisy dotyczące odholowanych aut

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma na celu m.in. uregulowanie kontrowersyjnego i uznanego przez Trybunał...

22.03.2010

Obrączki na razie tylko dla nielicznych

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów o dozorze elektronicznym, która ma poszerzyć znacznie krąg skazanych, którzy będą mogli skorzystać z tego typu kary. To potrzebna zmiana, ponieważ jak...

20.03.2010

Skazani nie zostaną posłami i senatorami

Sejm uchwalił 19 marca br. zmianę w ordynacji wyborcząej do parlamentu, która wprowadza zakaz kandydowania dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia...

19.03.2010

Kara dla sprawcy przecieku, nie dla dziennikarza

Ujawnienie informacji postępowania przygotowawczego, które służy interesowi publicznemu, nie zagraża dobru śledztwa i nie naraża na szwank interesu osób trzecich nie będzie już przestępstwem. Taką...

19.03.2010

Wyższe koszty odwołań w zamówieniach publicznych

Uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują nowe zasady w zakresie kosztów postępowania odwoławczego. Wprowadziło je obowiązujące od 17 marca 2010 r. nowe rozporządzenie...

19.03.2010

Zasady wystawiania faktur VAT mają być uproszczone

Nawet 18 mld euro przynieść mają europejskim przedsiębiorstwom oszczędności wynikające z projektowanych zmian w unijnej dyrektywie o VAT. Uprościć mają one wymogi związane z fakturowaniem,...

19.03.2010

Będzie zmiana w ustawie o CBA

Obradujące 17 marca br. z udziałem premiera Donalda Tuska Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedyskutowało projekt zmian w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w konsekwencji wyroku...

18.03.2010

Prostsze wnioski o dotacje dla mniejszości narodowych

Zmniejszenie liczby załączników do wniosków o dotacje, elektroniczne wypełnianie formularzy oraz rezygnacja z niektórych, wymaganych wcześniej oświadczeń, to tylko część zmian w procedurze ubiegania...

18.03.2010

Potrzebne zmiany w prawie o zgromadzeniach

Polskie prawo dotyczące zgromadzeń publicznych jest zbyt restrykcyjne i zawiera zbyt wiele ograniczeń. Dobrze więc, że jest propozycja jego nowelizacji. Jednak proponowane zmiany są zbyt skromne -...

17.03.2010

W Sejmie pakiet ustaw reformujących polską naukę

Projakościowe finansowanie instytucji naukowych, ściślejsze powiązanie nauki z sektorem gospodarczym, przejrzyste zasady zatrudniania uczonych oraz budowanie jak najlepszych warunków do rozkwitu...

17.03.2010

Zmiany w dofinasowaniu bezrobotnych

Nowe wymagania musi spełnić bezrobotny składający wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej....

17.03.2010

Samorząd wyda nowe uchwały

Skutkiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego jest również utrata mocy dotychczasowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja wprowadza nowe upoważnienia do...

16.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski