MS: nie trzeba nowej ustawy dla sądów

Nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wystarczy nowelizacja obecnie obowiązującej twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu nie ma też oporu...

23.02.2010

Sąd zaprotokołuje także elektronicznie

Podczas posiedzenia Rady Ministrów 23 lutego br. rozpatrzony ma być m.in. projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej tzw. protokół elektroniczny....

23.02.2010

Protokół z rozprawy może być nagrany

Usprawnienie postępowania sądowego to główny cel przyjętego 23 lutego br. przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadzi do sądów możliwość zapisywania przebiegu...

23.02.2010

Czy znikną wydziały rodzinne?

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający likwidację wydziałów ds. rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych w ocenie rzecznik praw dziecka budzi obawy o zagwarantowanie odpowiedniej ochrony...

23.02.2010

Trwają prace nad ustrojem sądów powszechnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, w którym po raz pierwszy udział jednocześnie wzięli przedstawicieli władz Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia...

22.02.2010

Plany zmiany sytemu doskonalenia nauczycieli

Plany MEN dotyczące zmian w systemie doskonalenia nauczycieli przedstawił 30.06. posłom z sejmowej komisji Edukacji Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

02.07.2009

Projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela

Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy karta nauczyciela, w brzmieniu przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r.

22.11.2007