Prezydent podpisał 11 ustaw

W czwartek 1 kwietnia br. Lech Kaczyński złożył podpisy po jedenastoma nowymi ustawami. M.in. pod nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o...

02.04.2010

Większa kontrola placówek opiekuńczych

Wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w odniesieniu do placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, chorym przewlekle lub w podeszłym wieku, prowadzonych na zasadach...

01.04.2010

Samorządowcy opiniują rządowe projekty

Aż 28 projektów ustaw i innych aktów prawnych przygotowywanych przez rząd zaopiniowała 31 marca br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa i ratownictwa w...

01.04.2010

Procedura administracyjna do poprawki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do rozpatrzenia przez rząd projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim...

31.03.2010

Łatwiej będzie założyć żłobek

Żłobek przestanie być zakładem opieki zdrowotnej, co pozwoli na stworzenie większej liczby tego typu placówek. Opiekę nad dziećmi do lat trzech można będzie też organizować w formie klubów...

31.03.2010

Nowa regulacja dotycząca ochrony dzieci

Z dniem 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności...

31.03.2010

Zatrudnianie niepełnosprawnych bez opinii PIP

31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223).

31.03.2010

Pomoc społeczna nie podlega egzekucji cywilnej

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,...

31.03.2010

Rząd chce zaostrzyć prawo karne

Na 25 lat więzienia lub dożywocie skazany zostanie sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem materiałów wybuchowych lub broni palnej, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem....

31.03.2010

W 2011 r. będzie przeprowadzony spis powszechny

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o przeprowadzeniu w 2011 r. spisu powszechnego ludności i mieszkań. Obowiązki związane z realizacją spisu będą ciążyły również na gminach.

30.03.2010

Jest regulamin odwołań od przetargów publicznych

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania, jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Od...

30.03.2010

Wnioski o prawo jazdy można składać elektronicznie

Można już złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy przez internet. Formularz wniosku elektronicznego ma być udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego organu oraz na elektronicznej...

30.03.2010

Istotna dla gmin zmiana Prawa wodnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę zmieniającą Prawo wodne, która nakłada na gminy nowe obowiązki. Nowelizacja wprowadza m. in. definicje pojęć kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli,...

29.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski