Jutro wchodzi w życie ustawa usługowa

Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie możliwości stwarza im wchodząca w życie 10 kwietnia br. ustawa...

09.04.2010

Rzeczoznawca oszacuje nieruchomości w całej Unii

Wszyscy przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej będą mieli możliwość prowadzenia działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej....

09.04.2010

Szersza kontrola przeszczepów

Ośrodki dawców szpiku oraz ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia dołączone zostaną do dotychczas obowiązującego katalogu podmiotów podlegających kontroli związanych z pobieraniem i...

08.04.2010

Sejm zmienił definicję abonenta telefonicznego

Abonentem będzie nie tylko osoba, która zawarła pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel telefonu komórkowego na kartę - przewiduje uchwalona 8 kwietnia br. przez Sejm nowelizacja Prawa...

08.04.2010

Dopłaty do mleka zgodne zasadami UE

Stosowany na polskim rynku mleka i przetworów mlecznych system dopłat do produkcji dostosowany zostanie do rozwiązań wspólnotowych. Przyjęty 6 kwietnia br. przez rząd projekt ustawy określa także...

07.04.2010

Gminy zrobią porządek ze śmieciami

Gmina będzie właścicielem śmieci i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Przygotowywana przez Ministerstwo Środowiska nowa ustawa, która ma wprowadzić takie rozwiązanie, powinna wejść w...

07.04.2010

Zbrodnie wojenne i niewolnictwo w kodeksie karnym

Do polskiego kodeksu karnego wprowadzone zostaną definicje niewolnictwa i handlu ludźmi. Karane będą także ataki na cywili podczas działań wojennych. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem...

07.04.2010

Nagrywanie rozpraw wpiszą do kpc

Na wszechstronne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym rejestrację przebiegu rozprawy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, pozwolić ma nowelizacja kodeksu postępowania...

06.04.2010

Uproszczone szkolenia zawodowych kierowców

Uproszczeniu i przyspieszeniu ulega procedura związana z uzyskaniem uprawnień do podejmowania pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe....

06.04.2010

Trzeba wykazać, że wykorzysta się unijną pomoc

Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis muszą przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy informacje, które pozwolą na ocenę spełnienia wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej....

06.04.2010

Rząd ustalił zasady emisji CO2

Rada Ministrów przyjęła 6 kwietnia projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 i zadecydowała o przesłaniu go do Komisji Europejskiej. Przyjete przez rząd kryteria są zgodne z...

06.04.2010

Pojazd wycofany z ruchu, niższa składka na OC

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest...

03.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski