Premier podpisze nowy regulamin rozpoznawania odwołań

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....

12.03.2010

Dostawcę energii zmienimy w ciągu miesiąca

Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa energetycznego ma ułatwić zmiany dostawców prądu. W internecie będzie można porównać oferty konkurencyjnych sprzedawców, a za przerwy w dostawie energii...

11.03.2010

Nowa ustawa ma zabezpieczyć wierzycieli

W Senacie jest już nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Według ekspertów celem wprowadzenia zmian w ustawie jest udoskonalanie procesu przekazywania informacji gospodarczych...

11.03.2010

1 proc. lepiej kontrolowany

Organizacje pożytku publicznego będą musiały raportować na co wydały środki z 1-procentowych wpłat podatników. Taki obowiązek wprowadziła obowiązująca od 11 marca br. nowelizacja ustawy o...

11.03.2010

Nowa definicja organizacji pozarządowej

Za organizacje pozarządowe należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka definicja organizacji...

11.03.2010

Celnicy zbrojni jak policja

Podobne jak w innych uzbrojonych formacjach zasady użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych określi nowe rozporządzenie przyjęte 9 marca przez rząd....

10.03.2010

Leszek Kubicki: cicha amnestia byłaby tragedią

Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę liberalizmu sądów w świadomości społecznej nastąpiła szkodliwa dewaluacja parytetu jednostki surowości...

09.03.2010

Rząd nadal pracuje nad ustawą o doradcach prawnych

Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie prawniczym, która na rynek usług prawnych miałaby wprowadzić nowy zawód - doradców prawnych. Jak informuje...

09.03.2010

Będzie możliwość miarkowania opłat komorniczych

Możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty stosunkowej od wartości wyegzekwowanego świadczenia, to jedna ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

09.03.2010

Praca ma być lepiej chroniona

Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą pracę będą mieli udzielany urlop na bardziej przejrzystych zasadach. Inspektorzy pracy mogą zyskać...

09.03.2010

Będzie większa kontrola nad podsłuchami

Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w...

09.03.2010

Jest nowy projekt systemu bezpłatnej pomocy prawnej

Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. - Prace są zawansowane, traktuję go priorytetowo i zakładam, że jeszcze w tym roku zostanie on...

08.03.2010

Przedsiębiorcy: nowelizacja KPC zbyt radykalna

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zakładający likwidację odrębnego postępowania gospodarczego. Konfederacja Pracodawców Polskich...

08.03.2010

Przystąpiliśmy do nowej konwencji o ochronie dzieci

Polska przystąpiła do międzynarodowej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. Prezydent...

08.03.2010