Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego

Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i...

05.06.2007

Nowy wzór SIWZ dla Orlików

Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz zatwierdził 24 marca 2011 r. dokument SIWZ obowiązujący w IV edycji programu "Moje Boisko Orlik 2012", realizowanej w 2011 r....

30.03.1978

BGK wesprze partnerstwo publiczno-prywatne

Zwiększenie roli Banku Gospodarstwa Krajowego w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada dokument, z którym we wtorek zapoznał się rząd....

17.08.1965

Nowa ustawa ma zagwarantować stabilność PFRON

W Sejmie powstał popierany przez PO i PSL projekt ustawy ws. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który - jak zapewniają przedstawiciele obu klubów - zagwarantuje stabilne...

30.06.1965
1    410  411  412  413  414