Adwokat wygrał z remontowaną autostradą

Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał kolejny proces z jej zarządcą, spółką Staleksport. Firma ma go przeprosić za bezprawne ograniczenie...

24.04.2010

Koniec z dyskryminacją w zasiłkach chorobowych

Wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu mają otrzymywać zasiłki chorobowe w wyskosci 80 proc. zarobków. O likwidacji dyskryminacji osób powyżej 50 roku życia, które obecnie dostają zasiłki w...

23.04.2010

Będzie przegląd stawek usług regulowanych

Rzecznicy patentowi będą mogli wchodzić w spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie same możliwości będą mieli doradcy podatkowi. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa o...

21.04.2010

Kancelarie zareklamują się w internecie

Adwokaci, radcowie prawni, a także lekarze i farmaceuci będą mogli przesyłać informacje handlowe o swojej działalności drogą e-mailową. Administratorzy internetowi nie poniosą odpowiedzialności za...

19.04.2010

Więcej praw dla pracowników upadających firm

Gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, jego pracownicy będą mogli otrzymać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych...

19.04.2010

Przedsiębiorcy wolą oświadczenia od zaświadczeń

Zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości, to dobre propozycje...

19.04.2010

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Nowe zasady zwalniania uczestników postępowania cywilnego od kosztów pomocy prawnej wprowadza obowiązująca od 19 kwietnia br. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.

19.04.2010

Służba cywilna może stracić część przywilejów

Urzędnikom służby cywilnej trudniej będzie o awans, dłużej też będą musieli czekać na uzyskanie prawa do wydłużonego urlopu. Takie m.in. zmiany porzewiduje przygotowywana przez Kancelarię Premiera...

19.04.2010

Większy dostęp cudzoziemców do polskiej oświaty

Nowe rozporządzenie MEN zapewnia osobom nie będącym obywatelami polskimi korzystanie z nauki i opieki w publicznych przedszkolach oraz w publicznych szkołach i placówkach na warunkach dotyczących...

18.04.2010

Nie ma przepisów o podnoszeniu kwalifikacji

Obecnie nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 10 kwietnia br. straciły moc...

16.04.2010