MON zmienił zasady badania wypadków lotniczych

Katastrofa prezydenckiego samolotu Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. spowodowała zmiany w funkcjonowaniu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Minister obrony narodowej wydał w...

30.04.2010

MSWiA uprości wydawanie danych osobowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ma uprościć procedurę udostępniania...

29.04.2010

Kto trafi do rejestru, nie dostanie pieniędzy z UE

Ministerstwo Finansów stworzy rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na stronie...

29.04.2010

Wydatki na zapobieganie wypadkom mają być wyższe

Wzrost wydatków na prewencję wypadkową do minimum 0,5 proc. przychodów ze składek na ubezpieczenie wypadkowe z dojściem do 1 proc. w 2015 roku, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu...

29.04.2010

Marszałek podpisał ustawę o IPN

Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 29 kwietnia br. ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta decyzja rozstrzyga, w jakim trybie wybrany zostanie następca...

29.04.2010

Zmiany w rejestrach wpłat wyborczych

Sposób prowadzenia rejestru zaciągniętych przez komitet wyborczy kredytów i rejestru wpłat od osób fizycznych na rzecz tego komitetu, wzory tych rejestrów i sposób ich przekazywania Państwowej...

28.04.2010

Broń kupimy w internecie

Osoby mające pozwolenie na posiadanie broni i amunicji będą mogły je kupować przez internet. Na ułatwienia w zakupach mogą także liczyć kolekcjonerzy sprzętu wojskowego i policyjnego. Takie m.in....

28.04.2010

Bezczynność organu zagrożona grzywną

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę na bezczynność, będzie mógł wymierzyć grzywnę opieszałemu organowi administracji publicznej. Taką nowość proponuje przygotowany przez komisję...

27.04.2010

Nowa ustawa zmieni system informacji oświatowej

Bardziej efektywne zarządzanie oświatą na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym zapewnić mają zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Przyjęte przez rząd 27 kwietnia br. założenia do projektu...

27.04.2010

Niepełnosprawni zagłosują przez pełnomocnika

W najbliższych wyborach prezydenckich osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to nowelizacja ordynacji wyborczej z 2009 roku. Ministerstwo Spraw...

27.04.2010

Nowe prawo ułatwi kontakty rodziców z dziećmi

Rząd zaakceptował 27 kwietnia br. projekt przepisów, które mają zmienić zasady wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu na tym tle między jego opiekunami....

27.04.2010

Większa przejrzystość w spółkach Skarbu Państwa

Istnieje szansa na poprawę konkurencyjności gospodarki poprzez wprowadzenie transparentnego instrumentu ingerencji publiczno-prawnej w niektóre decyzje i działania spółek kapitałowych z udziałem...

26.04.2010

Sądy gospodarcze do likwidacji

Dotychczasowe sądy gospodarcze mają być przekształcone w wydziały sądów powszechnych. Taką zmianę przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania...

26.04.2010

Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do rad gmin

Prawo wybierania w wyborach do organów samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać będzie niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborców, czy nie. Taką zmianę...

24.04.2010

Adwokat wygrał z remontowaną autostradą

Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał kolejny proces z jej zarządcą, spółką Staleksport. Firma ma go przeprosić za bezprawne ograniczenie...

24.04.2010