Ustawa o cenach łagodniejsza dla firm

Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi. Przyjęty 8 czerwca br. przez rząd projekt...

09.06.2010

Duża nowelizacja kodeksów karnych wchodzi w życie

Od 8 czerwca br. obowiązują przepisy tzw. dużej nowelizacji kodeksów karnych. Najważniejsze zmiany - według ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - to wprowadzenie nowych typów...

08.06.2010

Europejski nakaz aresztowania po zmianach

Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w stosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Możliwe będzie m.in. wydanie ENA także gdy przestępstwo...

08.06.2010

Duży urząd skarbowy także dla podatnika-płatnika

Duży urząd skarbowy jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, w tym także związanej z jego obowiązkami, jako płatnika. Wprowadzenie takiej zasady do ustawy o urzędach i izbach...

08.06.2010

Jest zgoda na europejski nakaz ochrony

Rada Unii Europejskiej zakończyła kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą o europejskim nakazie ochrony. Państwa członkowskie uzgodniły między sobą treść przepisów projektu i zdecydowały o...

08.06.2010

Charytatywne SMS-y od 4 sierpnia bez VAT

SMS-y przesyłane na cele charytatywne, które obecnie opodatkowane są 22-proc. VAT, zostaną zwolnione z tego podatku. Warunki zwolnienia określa rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca 2010 r....

08.06.2010

Kurator sądowy dopilnuje wykonania kary

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę wykonywać będzie sądowy kurator zawodowy, a...

08.06.2010

e-Urzędy trochę bliżej obywateli

Zmiany w zasadach elektronicznego kontaktowania się urzędów z obywatelami, stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz objęcie...

07.06.2010

Szybkie sądy bez prokuratora i obrońcy

W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony nie będzie miał obowiązku posiadania obrońcy. Także prokurator nie będzie musiał brać udziału w takiej rozprawie. Zmiany w prawie mają obniżyć...

07.06.2010

Nowe zasady naboru na aplikację ogólną

Do krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury trafi w tym roku 300 najlepszych kandydatów. Oba etapy egazminu konkursowego mają się odbyć w Krakowie, a kandydaci będą mieli więcej czasu na...

07.06.2010

Planowanie przestrzenne będzie w sieci

Ułatwienie przedsiębiorcom i inwestorom dostępu do kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu oraz o walorach gospodarczych i...

07.06.2010

Coraz łatwiej stracić wiarygodność finansową

Niewiele trzeba, aby informacje na temat dłużnika znalazły się i były udostępniane przez biuro informacji gospodarczej. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, które wejdą w życie...

06.06.2010

Radca prawny pomoże też osobie fizycznej

W sprawach karnych radcowie będą mogli reprezentować również osoby fizyczne. To skutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie 8 czerwca br....

05.06.2010

Rok więzienia za pomówienie w mediach

Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania będzie groził rok więzienia, zamiast dwóch lat według dotychczasowej regulacji. Przedstawienie prawdziwego zarzutu wobec osoby publicznej nie...

05.06.2010

Łatwiej wywieźć zabytek za granicę

Uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytków za granicę to jedna z kilku istotnych zmian, które wprowadza ustawa z dnia 18 marca 2010 r. nowelizująca ustawę o ochronie zabytków i opiece nad...

04.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski