Będzie większa kontrola nad podsłuchami

Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w...

09.03.2010

Jest nowy projekt systemu bezpłatnej pomocy prawnej

Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. - Prace są zawansowane, traktuję go priorytetowo i zakładam, że jeszcze w tym roku zostanie on...

08.03.2010

Przedsiębiorcy: nowelizacja KPC zbyt radykalna

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zakładający likwidację odrębnego postępowania gospodarczego. Konfederacja Pracodawców Polskich...

08.03.2010

Przystąpiliśmy do nowej konwencji o ochronie dzieci

Polska przystąpiła do międzynarodowej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. Prezydent...

08.03.2010

Fuzja zawodów bardziej korzystna dla radców

Nawet pobieżna lektura przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do projektu ustawy o tzw. nowej adwokaturze prowadzi do wniosku, że proponowane w nim połączenie zawodów adwokata i...

05.03.2010

Wybory lokalne po nowemu

Aby uzyskać czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych nie będzie wymagany wpis do stałego rejestru wyborców. Zmianę taką przewiduje ustawa z 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja...

04.03.2010

Będą grzywny dla nietrzeżwych narciarzy

Zakaz korzystania z zorganizowanych terenów narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających wprowadzi nowa ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na...

04.03.2010

Osobiste stawiennictwo niepotrzebne

Zdaniem samorządu przedsiębiorców osobiste stawiennictwo w ramach toczącego się postępowania według przepisów KPA powinno być stosowane jedynie w przypadku, gdy będzie ono niezbędne dla...

04.03.2010

Zapis windykacyjny ułatwi podział spadku

Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań....

04.03.2010

Sąd omówi ze stronami przebieg procesu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym m.in. planowane jest wprowadzenie instytucji omawiania przez sąd ze stronami możliwych...

04.03.2010