Strategiczne rezerwy także w prywatnych firmach

Rząd będzie mógł utrzymywać rezerwy strategiczne, które nie będą własnością Skarbu Państwa. Taką możliwość przewiduje zaproponowana przez resort gospodarki autopoprawka do projektu ustawy o rezerwach...

16.06.2010

Gminy mogą przejąć od PKP dworce i grunty

Gminy będą mogły przejąć na własność dworce kolejowe wraz z należącymi do nich gruntami. Umożliwi to im przeprowadzenie odnowy bądź remontu tych obiektów, ale pod warunkiem zachowania w budynku...

16.06.2010

Gwarancja nie tylko na papierze

Na sprzedawcy będzie ciążyć obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego nie tylko wtedy, kiedy sam będzie udzielał gwarancji ale także wtedy kiedy będzie on tylko pośrednikiem między gwarantem (np....

16.06.2010

CBA zbierze wrażliwe dane bez kontroli sądu

Proponowane przez rząd zmiany w ustawie o CBA znacznie rozszerzają kompetencje tej instytucji. Biuro miałoby teraz zbierać bez kontroli dane o chorobach, przekonaniach politycznych i religijnych oraz...

16.06.2010

Więcej elastyczności z zarządzaniu kulturą

Instytucje artystyczne będą mogły planować pracę w ramach sezonu, a nie jak w innych instytucjach roku kalendarzowego. Artyści - aktorzy, muzycy, itp. - będą zatrudniani na podstawie umowy sezonowej,...

15.06.2010

Nie będzie szybko e-protokołów w sądach

Za dwa tygodnie wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi rozprawy cywilne będą nagrywane przez kamery i mikrofony. Tymczasem większość z 4 tys. sal sądowych nie jest dostosowana do rejestracji...

15.06.2010

Rządowa agencja wesprze zalane firmy

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie wspierać przedsiębiorców z gmin i miast dotkniętych powodzią, która spowodowała straty w firmach będących do tej pory w dobrej kondycji ekonomicznej....

15.06.2010

Lepsza wymiana informacji o niesolidnych dłużnikach

Biuro Informacji Kredytowej może udostępnić biurom informacji gospodarczej dane bankowe wyłącznie w przypadku, gdy wierzyciel występujący o udostępnienie tych danych posiada upoważnienie osoby,...

15.06.2010

Powstanie polskie prawo holdingowe

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa...

15.06.2010

Rząd opracował krajowy plan ekologicznych zamówień

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że 14 czerwca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012...

15.06.2010

Coraz łatwiej stracić wiarygodność finansową

Stosunkowo niewiele trzeba, aby informacje na temat dłużników znalazły się i były udostępniane przez biuro informacji gospodarczej. Szereg ułatwień w tej dziedzinie wprowadziła obowiązująca od 14...

14.06.2010

Za dwa lata prawo tylko w wersji online

W 2012 rokiu znikną papierowe wersje Dziennika Ustaw, a przepisy będą publikowane tylko w formie elektronicznej. Takie zmiany przewiduje przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt...

14.06.2010

KRRiT zakazuje głośnych reklam

Reklamy w radiu i telewizji nie mogą być głośniejsze od poprzedzających je programów. Taką zasadę wprowadza obowiązująca od 14 czerwca br. nowelizacja rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i...

14.06.2010

Wójt i burmistrz znajdą prace dla skazanych

Właściwe organy gminy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wyznaczać mają na terenie danej gminy podmioty zobowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonania orzeczonej w ramach kary...

14.06.2010

Informacja o licytacji także w internecie

Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązania polegającego na rozszerzeniu katalogu form, w których podawana jest do publicznej wiadomości informacja o licytacji komorniczej dotyczącej...

13.06.2010

Droższe ubezpieczenia dla lekarzy

Od soboty wszyscy lekarze oraz dentyści prowadzący prywatne praktyki muszą mieć ubezpieczenie OC. Suma ubezpieczenia musi wynosić - zależnie od specjalizacji - od 25 tys. do 100 tys euro....

12.06.2010

Ustawa o doradztwie podatkowym bez poprawek Senatu

Sejm uchwalił ponownie 10 czerwca br. ustawę o doradztwie podatkowym, ale odrzucił większość wprowadzonych do niej poprawek Senatu. Ustawa stworzy doradcom wiekszą ochronę ich tajemnicy zawodowej,...

11.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski