MSWiA zmieni przepisy o służbie nosicieli HIV

Na podstawie nowych przepisów, które przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakażony wirusem HIV funckjonariusz będzie mógł być potraktowany jako zdolny do służby w policji,...

25.05.2010

Komornicy zaskarżą do TK miarkowanie opłat

Jarosław Świeczkowski, nowy prezes Krajowej Rady Komorniczej, zapowiedział zaskarżenie jeszcze przed wakacjami do Trybunału Konstytucyjnego wchodzących w życie 17 czerwca br. przepisów pozwalającyh...

25.05.2010

Marszałek podpisał ustawę o IPN

Jak poinformowała 25 maja br. Kancelaria Prezydenta, pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która reguluje...

25.05.2010

Prepaid na nowych prawach

Zgodnie z nową ustawą, użytkownicy telefonów komórkowych na kartę (tzw. użytkownicy pre-paid) zostaną objęci definicją abonenta. W konsekwencji, użytkownicy pre-paid otrzymają te same prawa co...

25.05.2010

Nowe kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000

Od 25 maja 2010 r. obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE, a także kryteriów...

25.05.2010

Komornik ma nowych pomocników

W razie oporu stawianego przez osoby wojskowe, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego komornicy, oprócz pomocy funkcjonariuszy Żandarmerii...

24.05.2010

Będzie specustawa antypowodziowa

Rząd przygotowuje przepisy, które ułatwią wywłaszczenia na terenach zalewowych. Lokalne samorządy będą musiały tęż mieć zgodę na planowanie zabudowy na takich terenach. Projekty odpowidnich ustaw...

24.05.2010

Niższe opłaty wizowe dla dzieci w wieku do 12 lat

Od 22 maja obowiązuje niższa stawka opłaty skarbowej za wizę wydawaną na granicy dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Za wydanie wizy dla jednego dziecka trzeba teraz zapłacić równowartość 35 euro, a...

24.05.2010

Wyroby budowlane będą lepiej kontrolowane

Przyjęta na ostatnim posiedzeniu przez Sejm nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych ma na celu zwiększenie efektywności kontroli nadzoru budowlanego i lepszą ochronę nabywców przed wyrobami...

24.05.2010

Na rozprawie prawie jak w telewizji

Usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych to podstawowy cel nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która z niewielkimi...

22.05.2010

Dozór elektroniczny obejmie więcej skazanych

Większa liczba skazanych będzie mogła odbywać kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. W piątek 21 maja Sejm uchwalił, po uwzględnieniu poprawek Senatu, nowelizację ustawy o...

22.05.2010

Fiskus sprawdzi handlujących w internecie

Na żądanie urzędów skarbowych banki i inne instytucje finansowe, towarzystwa emerytalne, a nawet firmy prywatne, będą musiały przekazywać im dane o stanach rachunków, obrotach na nich, kredytach,...

22.05.2010

Szybsza ucieczka w samozatrudnienie

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z opodatkowania jednolitą stawką 19 proc. nie może w tym samym roku podatkowym świadczyć jako pracownik podobnych czynności na rzecz obecnego czy byłego pracodawcy....

21.05.2010

Koniec urlopów na żądanie?

Komisja Przyjazne Państwo chce, żeby pracownicy nie mogli korzystać z czterech dni urlopu na żądanie z rzędu. Pracownikom trudniej będzie organizować nieformalne strajki lub nie przychodzić do pracy...

21.05.2010

Kary za przewlekłość także w administracji

Przedłużające się załatwianie sprawy przez wójta lub burmistrza można będzie skarżyć do sądu administracyjnego, który będzie mógł ukarać organ administracyjny grzywną. Takie zmiany zakłada rządowy...

21.05.2010

Zniknie procedura, sądy gospodarcze zostaną

W polskich sądach nie będzie odrębnej procedury gospodarczej, ale pozostaną w nich wydziały gospodarcze. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że te zmiany wprowadzone zostaną jeszcze w tym roku.

21.05.2010