Kurator sądowy dopilnuje wykonania kary

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę wykonywać będzie sądowy kurator zawodowy, a...

08.06.2010

e-Urzędy trochę bliżej obywateli

Zmiany w zasadach elektronicznego kontaktowania się urzędów z obywatelami, stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz objęcie...

07.06.2010

Szybkie sądy bez prokuratora i obrońcy

W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony nie będzie miał obowiązku posiadania obrońcy. Także prokurator nie będzie musiał brać udziału w takiej rozprawie. Zmiany w prawie mają obniżyć...

07.06.2010

Nowe zasady naboru na aplikację ogólną

Do krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury trafi w tym roku 300 najlepszych kandydatów. Oba etapy egazminu konkursowego mają się odbyć w Krakowie, a kandydaci będą mieli więcej czasu na...

07.06.2010

Planowanie przestrzenne będzie w sieci

Ułatwienie przedsiębiorcom i inwestorom dostępu do kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu oraz o walorach gospodarczych i...

07.06.2010

Coraz łatwiej stracić wiarygodność finansową

Niewiele trzeba, aby informacje na temat dłużnika znalazły się i były udostępniane przez biuro informacji gospodarczej. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, które wejdą w życie...

06.06.2010

Radca prawny pomoże też osobie fizycznej

W sprawach karnych radcowie będą mogli reprezentować również osoby fizyczne. To skutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie 8 czerwca br....

05.06.2010

Rok więzienia za pomówienie w mediach

Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania będzie groził rok więzienia, zamiast dwóch lat według dotychczasowej regulacji. Przedstawienie prawdziwego zarzutu wobec osoby publicznej nie...

05.06.2010

Łatwiej wywieźć zabytek za granicę

Uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytków za granicę to jedna z kilku istotnych zmian, które wprowadza ustawa z dnia 18 marca 2010 r. nowelizująca ustawę o ochronie zabytków i opiece nad...

04.06.2010

Wkrótce profil zaufany w administracji

Od 17 czerwca br. profil zaufany na platformie ePUAP ma być bezpłatną i ogólnie dostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego. To rozwiązanie, do czasu upowszechnienia dowodów elektronicznych, ma...

04.06.2010

Celnicy skontrolują wyroby akcyzowe

Do czasu uiszczenia należnego podatku akcyzowego wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla budżetu państwa oraz wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają szczególnej...

04.06.2010

Nie ma pieniędzy na "kastrację pedofilów"

Zaostrzenie kar za pedofilię i farmakologiczne leczenie pedofilów, a także m.in. karalność za sprzedaż przedmiotów zawierających treści totalitarne przewiduje wchodząca w życie 8 czerwca tzw. duża...

04.06.2010

Rząd: w 2013 roku tylko telewizja cyfrowa

Stworzenie podstaw formalno-prawnych do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej i wyłączenia nadawania analogowego do 31 lipca 2013 r. jest celem nowej ustawy, której założenia przyjęła 4 czerwca...

04.06.2010

Rząd zmienia definicję korupcji i ustawę o CBA

Definicja korupcji zapisana w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zostanie zmieniona. Przyjęty 1 czerwca br. przez rząd projekt nowelizacji ustawy o CBA zakłada też bardziej precyzyjne...

02.06.2010

Dotowanie postępu biologicznego w rolnictwie

Podmioty wykonujące zadania na rzecz rolnictwa w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, roślinnej, ochronie roślin i rolnictwie ekologicznym mogą w tym roku otrzymać na ten cel...

02.06.2010