Rząd ustalił liczebność armii

Siły Zbrojne RP pod koniec grudnia 2011 r. będą liczyły 115,5 tys. stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych. Poza tym przewiduje się 4,5 tys. kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych,...

07.07.2010

Sejm pracuje nad ustawą o CBA. GIODO protestuje

Rezygnację z definicji korupcji oraz powołanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika, który odpowiadałby za kontrolę gromadzonych w Biurze danych wrażliwych, zakłada m.in. rządowy projektu...

07.07.2010

Nowy pomysł na ochronę wierzycieli

Urealnienie ochrony wierzyciela poprzez uzyskanie przez niego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej albo poręczenia, przewiduje...

07.07.2010

Muzea nie zabronią już fotografowania eksponatów

Muzea nie mogą zakazać fotografowania eksponatów, a także pobierać dodatkowych opłat za fotografowanie obrazów, rzeźb i innych przedmiotów wystawionych w salach ekspozycyjnych. Takie są skutki...

07.07.2010

Więcej prac dla cudzoziemców

Katalog prac, które mogą być wykonywane przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę został rozszerzony. Jest to konsekwencją wejścia w życie w dniu 7 lipca 2010 r....

07.07.2010

Więcej praw dla pasażerów na lądzie i morzu

Od 2012 roku osoby podróżujące transportem wodnym uzyskają więcej praw. Dzięki rozporządzeniu, przyjętemu 6 br. przez Parlament Europejski, pasażerowie otrzymają możliwość rekompensaty za opóźnienia,...

07.07.2010

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o CBA

Rezygnacja z definicji korupcji oraz powołanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika, który będzie odpowiadał za kontrolę gromadzonych tam wrażliwych danych - to najważniejsze zmiany w...

07.07.2010

Publiczne wysłuchanie w sprawie ustawy o RTV

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się publiczne wysłuchanie w sprawie przygotowanego przez posłów Platformy Obywatelskiej projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W dyskusji chce wziąć udział 31...

06.07.2010

Zagranicznego usługodawcę sprawdzimy przez internet

Instytucje administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki samorządu zawodowego (np. prawników) mają możliwość weryfikowania w szybki łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych...

06.07.2010

Kosztowne opinie Prezesa UKE

Znane są już stawki opłat, jakie będą musiały ponieść jednostki samorządu terytorialnego za wydanie opinii przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

06.07.2010

Małe firmy z terenów powodziowych otrzymają pomoc

Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty usługowe mogą liczyć na 50 tys. zł pożyczki, która w całości lub w części będzie umorzona. Takie...

06.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski