Nieuczciwi beneficjenci w rejestrze wykluczonych

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich trafią do specjalnego rejestru. Dzięki temu instytucje...

29.07.2010

Rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013, przedłożoną przez prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Stanowi ona kontynuację działań podejmowanych przez UOKIK z...

28.07.2010

INTRASTAT w zasadzie elektronicznie

Zgłoszenia INTRASTAT co do zasady mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w jednostkowych przypadkach, możliwych do stosowania wyłącznie za zgodą...

26.07.2010

Nowy dowód osobisty już od urodzenia

Sejm przyjął w piątek jednogłośnie ustawę o nowych dowodach osobistych, zakładającą, że od 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie...

24.07.2010

Nowe uprawnienia dla rzecznika praw dziecka

Rzecznik praw dziecka uzyska więcej uprawnień procesowych. Będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnosić skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. To zmiany proponowane w senackim...

24.07.2010

Biegły uznaje oskarżonego winnym, sąd wydaje wyrok

Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała coraz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła...

23.07.2010

Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

Trochę lżej komornikowi

Komornik, jeśli mu to nie będzie na rękę, nie musi przyjmować do egzekucji spraw z całej Polski. To główna zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, jaką w czwartek 22 lipca br. uchwalił...

23.07.2010

Nowelizacja KPC ograniczy ryzyko utraty płynności

Zrównanie pozycji wierzyciela z weksla, czeku, rewersu lub warrantu z pozycją wierzyciela z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku, przewiduje przygotowany...

22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Znowelizowane zostały przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbiórkę obiektów budowlanych w gminach dotkniętych przez klęski żywiołowe. Od 21 lipca br. może z nich korzystać większa liczba gmin.

22.07.2010

Unia wzmacnia e-faktury

Rada Europejska podjęłą 13 lipca br. decyzję o zmianie Dyrektywy 2006/112/WE o podatku od wartości dodanej w odniesieniu do reguł fakturowania. Przyjęta zmiana ma zmniejszyć wymagania stawiane...

21.07.2010

Nowe prawo geologiczne pozwoli składować CO2

Rząd zajmie się w środę założeniami do projektu noweli ustawy Prawo geologiczne i górnicze - poinformował w Sejmie minister środowiska Andrzej Kraszewski. Zmiana prawa jest konieczna dla realizacji...

21.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

W spisie wyborców trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybór obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego. Nowe przepisy...

21.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski