Senat: od 2014 roku życie bez meldunku

Senat poparł w czwartek 12 sierpnia br. ustawę o ewidencji ludności, zakładającą, że od 1 stycznia 2014 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Ustawa wprowadza ponadto ułatwienia w kwestii...

12.08.2010

Sejm zmienił ustawę powodziową. Senat debatuje

Po godz.14 w czwartek 12 sierpnia br. zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie znowelizowali specjalną ustawę powodziową. Dzięki wprowadzonym zmianom pomocą w niej...

12.08.2010

Broń i amunicję będzie można kupić w Internecie

Będzie można kupić broń i amunicję za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych postanowił rząd. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak podpis elektroniczny, aby nabyć m.in. czołgi i...

10.08.2010

Łatwiej o licencję syndyka

Zwiększenie dostępności do zawodu syndyka poprzez uproszczenie zasad składania egzaminu przez osoby ubiegające się o licencję syndyka stanowi główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji...

10.08.2010

Spółka z o.o. typu S24

Wprowadzenie możliwości rejestrowania spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu (drogą elektroniczną) przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przygotowywany w Ministerstwie...

09.08.2010

Rzecznicy patentowi mogą się reklamować

Sejm znowelizował ustawę o rzecznikach patentowych. Dopuszczono możliwość reklamowania przez nich swoich usług za pośrednictwem wszelkich środków przekazu. Jest to więc, pierwszy w polskim porządku...

09.08.2010

Będą dłuższe reklamy kredytów

Wprowadzenie regulacji dotyczących standardowych informacji, jakie będą musiały się znaleźć się w reklamie kredytu konsumenckiego przewiduje projekt ustawy o kredycie konsumenckim, którego kolejną...

09.08.2010

Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych

Górne granice stawek kwotowych podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów będą w 2011 r. o 2,6% wyższe w stosunku do...

09.08.2010

Próba poprawy wizerunku branży turystycznej

Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, wzrost zaufania konsumentów do szeroko rozumianej branży turystycznej dzięki wprowadzeniu mechanizmów lepiej...

08.08.2010

Rozszerzenie kompetencji Sejmu i Senatu

Sejm i Senat otrzymał prawo zaskarżania unijnych aktów prawnych do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ponadto parlament uchwalił wczoraj mechanizm wystąpienia Polski ze struktur Unii...

06.08.2010

Sejm zmienia kodeks karny

Sąd będzie mógł odebrać pijanemu rowerzyście uprawnienia do prowadzenia tego pojazdu, którym zostało popełnione przestępstwo, ale nie konicznie będzie się to wiązać z odebraniem prawa jazdy. Obecnie...

06.08.2010

Kiedy i jaka będzie nowa Komisja Egzaminacyjna?

Kadencja funkcjonującej obecnie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego kończy się 7 sierpnia 2010 r. Komisja Egzaminacyjna może jednak działać dalej, aż do czasu powołania...

06.08.2010