Rząd szykuje "dziesiątkowanie" urzędów

Rząd chce w przyszłym roku zwolnić co dziesiątego urzędnika. Zapowiada też skracanie czasu pracy i obniżanie pensji. Specjalna ustawa, która umoźliwi takie cięcia, ma przynieść ok. 1 mld zł...

01.09.2010

Wzrośnie akcyza na papierosy

Stawki podatku akcyzowego w przyszłym roku będą zależeć od kursu euro z 1 października br. W przyjętych 31 sierpnia br. przez rząd założeniach wstępnie przewiduje się, że od 1 stycznia 2011 r. stawki...

01.09.2010

Powstaje prawo antydyskryminacyjne w Polsce

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących równego traktowania. Projekt, opracowany pod kierunkiem pełnomocnik...

01.09.2010

Administrację zredukują ustawą?

Rząd chce wrócić do zamiaru ograniczenia zatrudnienia w administracji publicznej. Pomysł ustawy ograniczającej o 10 proc. liczbę etatów w urzędach i agencjach rządowych był rozważany kilka miesięcy...

31.08.2010

Doręczanie pism sądowych na nowych zasadach

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia określającego. szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych...

31.08.2010

Rząd przygotował nowelizację prawa wodnego

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powodzi, związanych z nią strat w gospodarce i szkód w środowisku naturalnym, to główne cele przyjętego 31 sierpnia br. przez Radę Ministrów projektu zmian w...

31.08.2010

Będą uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w prawie, które mają uprościć zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw sąsiadujących oraz objetych tzw. partnerstwem na rzecz...

31.08.2010

500 zł kary za wyrzucanie baterii do śmietnika

Od dziś Inspekcja Ochrony Środowiska może ukarać mandatem 500 zł za wyrzucenie baterii czy akumulatora do śmietnika. Nowe przepisy nadają Inspekcji także szereg innych uprawnień.

31.08.2010

Zamiast elektronicznego podpisu "zaufany profil"

Za kilka miesięcy osoby pragnące załatwiać sprawy urzędowe przez internet nie będą musiały kupować elektronicznego podpisu. Zastąpi go "zaufany profil", czyli konto w specjalnie utworzonej bazie, za...

30.08.2010

Nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym

Prezydent RP powołał na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego trzy nowe osoby. Są to: Marta Romańska, Barbara Skoczkowska i Zbigniew Puszkarski. Uzupełnią oni skład Izby Karnej i Cywilnej.

30.08.2010

Rząd we wtorek o Prawie wodnym

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego. Celem zmian jest przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie oceny ryzyka...

30.08.2010

Rząd zajmie się przepisami o równym traktowaniu

Przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ma być jednym z tematów jutrzejszego...

30.08.2010

Epileptyk nie dostanie prawa jazdy, cukrzyk warunkowo

Chorzy na cukrzycę, chcący kierować pojazdami, będą musieli m.in. przedstawić opinię diabetologa. Osoby, u których w ciągu ostatnich dwóch lat stwierdzono atak padaczki, nie otrzymają prawa jazdy -...

30.08.2010

KIG: skończyć z monopolem na rynku pocztowym

Polski rynek usług pocztowych wymaga pełnego otwarcia dla prywatnych firm, monopol Poczty Polskiej może przynieść gospodarce i samej Poczcie więcej szkód niż przystąpienie do konkurencyjnej walki o...

30.08.2010

Wojewoda ustali wysokość odszkodowania

Odszkodowania za grunty wywłaszczane pod budowle przeciwpowodziowe będą wypłacane już po rozpoczęciu inwestycji. Jeżeli właściciel bez problemu wyda nieruchomość, odszkodowanie będzie wyższe o 5...

30.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski