Sędziowie nie chcą reform w sądach

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia" w uchwale z 25 czerwca 2010 r. wyraził zdecydowany sprzeciw wobec skierowanego przez resort sprawiedliwoiści do dalszych prac legislacyjnych projektu...

29.06.2010

Surowsze kary dla pijanych kierowców

Nietrzeźwy kierowca, który spowoduje wypadek śmiertelny lub taki, którego skutkiem bedzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, może stracić prawo jazdy na całe życie. Od 1lipca br. obowiązywać będzie...

29.06.2010

Będą zmiany w sądach wojskowych

Przepisy regulujące status sędziów w przypadku zniesienia sądu wojskowego to jedna ze zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych. W przypadku...

29.06.2010

Jest tekst jednolity Prawa zamówień publicznych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 25 czerwca...

28.06.2010

Menedżerowie w sądach coraz bardziej realni

Wprowadzenie do sądów menedżerów, zapewniających sprawne funkcjonowanie sądu i personelu pomocniczego sądu, ustanowienie zasadniczego podziału sądów na wydziały cywilny i karny, wprowadzenie systemu...

28.06.2010

Grzywna za niewskazanie kierowcy z fotoradaru

Kodeks wykroczeń ma zmienić się w taki sposób, że za niewskazanie sprawcy wykroczenia ze zdjęcia z fotoradaru właściciel pojazdu zostanie ukarany grzywną. Wydłuży się z 30 do 60 dni termin na...

28.06.2010

Rząd zniesie opłaty na autostradach koło miast

Podczas zaplanowanego na wtorek 29 czerwca br. posiedzenia Rada Ministrów ma rozpatrzyć przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy, która zniesie opłaty za przejazd po autostradach w...

28.06.2010

Więcej skazanych w dozorze elektronicznym

O odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będą mogli się ubiegać skazani na karę do roku pozbawienia wolności, a nie, jak dotychczas, do pół roku. Taką zmianę przewiduje wchodząca w życie 25...

25.06.2010

Fiskus chce szybciej zajmować konta

Rząd chce, by banki szybciej niż obecnie przekazywały dane o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem biznesu. Nowelizacja ordynacji podatkowej, której pierwsze...

25.06.2010

Biznes dobrze ocenia popowodziowe zmiany w prawie

Rząd dość szybko zareagował na zjawisko powodzi jeśli chodzi o działania prawne w kontekście pracodawców. Specustawa powodziowa przewiduje ciekawe rozwiązania, które mogą rzeczywiście odbudować życie...

24.06.2010

Więcej bezpieczeństwa na lądowiskach

Na lądowisku, w trakcie wszystkich startów i lądowań statków powietrznych oraz tankowania statków powietrznych, powinien być zapewniony środek łączności służący do powiadamiania jednostek...

24.06.2010

MS chce likwidować sądy rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce likwidować wydziały rodzinne. W sądach rejonowych i okręgowych będą obligatoryjnie funkcjonować tylko wydziały karne i cywilne. Zabraknie w nich miejsca na wydziały...

24.06.2010

Więcej informacji na sprzedawanej żywności

Na opakowaniach produktów spożywczych producenci będą musieli umieszczać informacje o ich wartościach odżywczych i miejscu pochodzenia. Parlament Europejski przyjął 23 czerwca br. w pierwszym...

24.06.2010

Wiceprezes legalnie zastąpi prezesa NBP

Jeżeli po upływie sześcioletniej letniej kadencji prezesa NBP Sejm nie dokona wyboru jego następcy, to dotychczasowy prezes będzie sprawował swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowego...

24.06.2010