Komornik będzie mogł odmówić

Od 9 września br. obowiązuje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która pozwala wybranemu przez wierzyciela komornikowi na odmowę przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących...

09.09.2010

Emeryt nie popracuje. Rencista zarobi więcej

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów....

09.09.2010

MS: sprawy gospodarcze według zwykłej procedury

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w środę na spotkaniu z przedsiębiorcami zniesienie odrębnej procedury rozpatrywania spraw gospodarczych. Zaznaczył, że likwidacja procedury...

09.09.2010

Mało chętnych do zawodu asystenta

Asystentów jest w sumie w kraju w sądach i prokuraturach ponad 6 tysięcy. Instytucja zbiera dobre opinie, a brakuje chętnych do pracy, wielu asystentów odchodzi do innych zawodów prawniczych....

09.09.2010

Gotowy jest projekt ustawy podwyższającej VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący podwyżkę stawek tego podatku, jest gotowy. Resort finansów opublikował go w czwartek na stronie internetowej. Zmiany mają dać budżetowi ok. 6,2 mld zł....

09.09.2010

Więcej zadań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań, uwzględniających działania interwencyjne w przypadku zagrożenia niewypłacalnością banków krajowych,...

09.09.2010

Poprawka w przepisach o paczkowaniu towarów

Rada Ministrów przyjęła 7 września br. projekt zmiany w ustawie o towarach paczkowanych, który poprawia błąd powstały na etapie prac legislacyjnych w Senacie....

08.09.2010

Definicja handlu ludźmi potrzebna w kodeksie karnym

Wydawało się, że brak definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym jest tylko problemem pozornym, gdyż definicja taka jest zawarta m.in. w Protokole ONZ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za...

08.09.2010

PO: w ramach ofensywy legislacyjnej ponad 40 ustaw

Ponad 40 ustaw ma trafić do Sejmu do połowy listopada w ramach ofensywy legislacyjnej Platformy Obywatelskiej. Na pierwszym, powakacyjnym posiedzeniu Sejmu PO przedstawi ustawy z "pakietu...

08.09.2010

Państwo zachęca do inwestowania w pracowników

Zachęcenie pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w okresie spowolnienia gospodarczego oraz ograniczenie poziomu planowanych zwolnień pracowników, to główne cele nowego rozporządzenia ministra...

08.09.2010

E-administracja doczeka się regulacji prawnej

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Na te...

08.09.2010

Ustawa zdefiniuje infrastrukturę krytyczną

Obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców,...

08.09.2010

Staż i egzamin lekarski do likwidacji

Likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Został już...

07.09.2010

Ekologia opóźni i podroży budowy

Więcej inwestycji ma mieć decyzję środowiskową. Będą je musieli uzyskiwać także deweloperzy dla osiedli. Takie zmiany wejdą w życie już od 15 listopada....

07.09.2010

Zaprezentowano projekt ubezpieczenia opiekuńczego

Polskie społeczeństwo będzie się starzeć najszybciej w Europie, stąd konieczność wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia opiekuńczego i zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym. We wtorek...

07.09.2010

Rząd zmienia zasady prywatyzacji i komercjalizacji

Bardziej elastyczne oszacowanie wartości spółek, szerzej stosowane aukcje publiczne, sprzedaż akcji i udziałów Skarbu Państwa na tzw. platformie transakcyjnej, a także wprowadzenie mechanizmu...

07.09.2010

Prostsze opłaty za składowanie odpadów

Od poczatku przyszłego roku wejdzie w życie nowy, uproszczony system opłat za składowanie odpadów. Będą obowiązywały tylko cztery stawki i generalnie postępowanie ma być łatwiejsze. Projektowane...

07.09.2010

Inspektor skarbowy zastosuje środki przymusu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie środków przymusu bezpośredniego, stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

07.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski