GIODO będzie miał więcej uprawnień

Generalny Inspektor Danych Osobowych otrzyma możliwość występowania do instytucji i organów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie w ściśle określonym terminie, tak jak może czynić RPO lub Rzecznik...

14.09.2010

Będzie więcej zwolnień podatkowych

Kwatera dla zatrudnionego bez podatku. Korzystniejsze rozliczenie świadczeń dla rencistów. Mogą stracić studenci wspomagani stypendiami. Takie m.in. zmiany w katalogu zwolnień z PIT proponuje...

14.09.2010

Ustawa żłobkowa zwiększy przyrost naturalny?

Umożliwienia dużej grupie rodziców i opiekunów podjęcia aktywności zawodowej oraz wspieranie prokreacyjnych tendencji młodych małżeństw oraz gwarantowanie fachowej pomocy w wychowywaniu dzieci -...

14.09.2010

Surowe kary za trucie środowiska

Nawet na pięć lat można będzie trafić do więzienia za niebezpieczne dla ludzi skażenie powietrza, wody lub gleby. Takie zmiany przewiduje przyjęty 14 września przez Radę Ministrów projekt nowelizacji...

14.09.2010

UE wprowadzi rejestr (nie)bezpiecznych armatorów

Przyjęte przez Komisję Europejską 13 września b.r. rozporządzenie przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. rejestru internetowego, w którym będą ujawniane nazwy firm żeglugowych osiągających...

14.09.2010

W administracji zrównają wiek emerytalny

Zwolnienie pracownika samorządowego mianowanego, jak i urzędnika państwowego mianowanego będzie możliwe bez względu na płeć dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat. Taką możliwość zakłada projekt ustawy...

14.09.2010

Resort środowiska wydłuży okres polowań zbiorowych

Resort środowiska chce wydłużyć okres polowań zbiorowych o 2 tygodnie - do końca stycznia. Teraz myśliwi mogą polować zbiorowo jedynie od początku listopada (św. Huberta) do połowy stycznia....

13.09.2010

MI: to projekt ustawy, nie podwyżka opłat

Wpisanie do projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego nowych propozycji maksymalnych opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdu, czy homologację pojazdu nie oznacza, że...

13.09.2010

MG: w październiku projekt ustawy o usuwaniu barier

W październiku 2010 r. przedstawimy Radzie Ministrów projekt ustawy o zmniejszaniu obciążeń dla przedsiębiorców i obywateli. Zaproponowane zmiany uproszczą przepisy i ułatwią prowadzenie działalności...

13.09.2010

Postępowanie podatkowe ma być bardziej transparentne

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, przygotowany przez nadzwyczajną komisję sejmową "Przyjazne Państwo" zakłada zwiększenie transparentności procesu...

13.09.2010

Agencje celne przedstawicielami podatkowymi

Pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego i wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego przez agencje celne, także w przypadku, gdy nie będą miały uprawnień do zawodowego wykonywania...

13.09.2010

Polska nie wprowadza unijnych zmian do prawa lotniczego

Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwości podróżowania samolotami porównywalne z innymi obywatelami. Dostosowanie polskiego prawa lotniczego do tego rozporządzenia idzie jednak bardzo opornie....

13.09.2010

MZ przedstawia ustawy z pakietu zdrowotnego

Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą płaciły ich długi, leki refundowane otrzymają stałe marże i ceny, pacjenci będą dochodzić odszkodowań bez sądu, lecznice zostaną...

13.09.2010

Nie ma porozumienia ws. płacy minimalnej

Związkowcy i pracodawcy negocjujący w Komisji Trójstronnej nie doszli w poniedziałek do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2011 r. Oznacza to, że obowiązującą w przyszłym roku...

13.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski