Resort gospodarki chce zmian w ustawach energetycznych

Wprowadzenie zmian w Prawie energetycznym, weryfikacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych to wnioski jakie...

26.08.2010

Nie zmieni się wysokość maksymalnej kary porządkowej

Wysokość maksymalnej kwoty kary porządkowej, jaką może nałożyć organ podatkowy na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego w dalszym ciągu będzie wynosić 2.600 zł. Minister Finansów wydał w...

25.08.2010

Porozumienia w motoryzacji będą znowu dopuszczalne

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu...

25.08.2010

Premier czeka na propozycje OFE do połowy września

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że do połowy września czeka na propozycje przedstawicieli OFE do projektów ustaw dotyczących funkcjonowania systemu emerytalnego. Zmiany te mogłyby wejść w...

25.08.2010

Więcej kontroli nad hazardem w internecie

Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez internet zobowiązane będą do prowadzenia archiwizacji wszystkich informacji wymienianych pomiędzy podmiotem, a uczestnikiem zakładów w urządzeniu...

25.08.2010

Mała ilość narkotyku bez ścigania

Prokurator i sąd będą mogli odstąpić od ścigania za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek...

25.08.2010

Rząd chce skutecznie udzerzyć w dopalacze

Wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uderza m.in. w najbardziej newralgiczny punkt problemu dopalaczy, tj. w próbę sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w...

24.08.2010

Rezerwa demograficzna ratuje budżet

Rząd zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To rozwiązanie obniży dług Skarbu Państwa i dług FUS oraz zmniejszy potrzeby...

24.08.2010

Wyższy limit wartości w zastawie skarbowym

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły od 1 stycznia 2011 r. zabezpieczyć spłatę należności podatkowych przez ustanowienie zastawu skarbowego, jeżeli wartość poszczególnych...

24.08.2010

Badania lekarskie tylko do nowej pracy

Obowiązkowe badania lekarskie w przypadku ponownie zatrudnionego pracownika powinny być zniesione - uważają pracodawcy. Popiera ich w tym sejmowa komisja "Przyjazne Państwo", która skierowała do...

24.08.2010