Także dla syndyków tylko pisemny egzamin

We wtorek 21 września br. w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o licencji syndyka.

21.09.2010

Mniejsze wymagania dla domów maklerskich

Bardziej korzystne rozwiązania dotyczące niektórych wymogów kapitałowych domów maklerskich wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja rozporządzenia....

21.09.2010

UE: nowa dyrektywa ma wpłynąć na rozwój kolei

Zwiększenie konkurencji na rynku kolejowym, zwiększenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz udoskonalenie ram inwestycyjnych dotyczących transportu kolejowego - to cel nowej dyrektywy,...

21.09.2010

Obserwatorzy przyjrzą się pracy KRS

Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Jeśli zostanie uchwalona, zmienione zostaną przepisy uznane w ubiegłym roku za sprzeczne z konstytucją. Projekt...

20.09.2010

Studenci znów będą taniej jeździć koleją

Od 1 stycznia 2011 r. ulga dla studentów na przejazdy pociągami wyniesie 49 lub 51 proc. zamiast obecnych 37 proc. Rząd prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwyższeniem ulg dla studentów...

20.09.2010

Łatwiejszy dostęp do poręczeń dla przedsiębiorców

Uzyskanie przez przedsiębiorców łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poręczeń stanowi główny cel rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

20.09.2010

Gdy niebezpieczne substancje grożą poważną awarią

Zakłady, w których istnieje ryzyko awarii z powodu przechowywania groźnych substancji, muszą informować m.in. szkoły i szpitale o sposobie zachowania się w razie katastrofy Wchodząca dziś w życie...

20.09.2010

Ostatnie nominacje sędziowskie są niezgodne z prawem?

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o kandydatach na sędziów, w których podejmowaniu brała udział Ewa Stryczyńska, są nieważne. Jej kadencja w Krajowej Radzie upłynęła bowiem 10 lipca 2010 r. Wszystkie...

20.09.2010

Minister: nie planujemy likwidacji sądów rodzinnych

Projektowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nie oznaczają, że planowana jest likwidacja sądownictwa rodzinnego w Polsce. Pojawiające się w tym zakresie obawy są nieuzasadnione...

20.09.2010

Od jutra można już chodzić po trawnikach

Właściciele i zarządcy terenów zielonych będą mogli wyznaczać miejsca, które mieszkańcy będą mogli wykorzystywać w celach rekreacyjnych. 20 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń,...

19.09.2010

Nowe zasady wprowadzania na rynek wyrobów medycznych

Wyroby medyczne to narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, które są stosowane w diagnostyce czy celach terapeutycznych. Zgodnie z wchodząca dziś w życie ustawą,...

18.09.2010

Lepsza ochrona prawna turystów

Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre zmiany w ustawie o usługach...

18.09.2010

Projekt ustawy o odpadach za dwa tygodnie

Projekty przepisów reformujących system gospodarki odpadami będą gotowe na przełomie września i października zapowiada minister środowiska Andrzej Kraszewski. Przyznaje jednak, że w samym rządzie...

17.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski