Kiedy i jaka będzie nowa Komisja Egzaminacyjna?

Kadencja funkcjonującej obecnie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego kończy się 7 sierpnia 2010 r. Komisja Egzaminacyjna może jednak działać dalej, aż do czasu powołania...

06.08.2010

Rozszerzenie kompetencji Sejmu i Senatu

Sejm i Senat otrzymał prawo zaskarżania unijnych aktów prawnych do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ponadto parlament uchwalił wczoraj mechanizm wystąpienia Polski ze struktur Unii...

06.08.2010

Sejm zmienia kodeks karny

Sąd będzie mógł odebrać pijanemu rowerzyście uprawnienia do prowadzenia tego pojazdu, którym zostało popełnione przestępstwo, ale nie konicznie będzie się to wiązać z odebraniem prawa jazdy. Obecnie...

06.08.2010

Charytatywne sms-y niezupełnie wolne od VAT i od wad

4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które zwalnia z VAT dobroczynne sms-y i połączenia telefoniczne. Jak się okazuje zwolnienie już na początku obowiązywania budzi...

05.08.2010

Reforma kontroli resortowej

Kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej sprawuje teraz Minister Finansów. 30 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która zlikwidowała kontrolę...

03.08.2010

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po nowelizacji

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają na celu skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. W dużym stopniu zmiany te, które weszły w życie 1 sierpnia br., dotyczą...

02.08.2010

Nowe typy przestępstw w walce z korupcją w sporcie

W ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie pojawiły się nowe typy przestępstw. To skutek szeregu "afer korupcyjnych", jakie miały miejsce w ostatnich latach w polskim środowisku sportowym. Wprowadzenie...

02.08.2010

Odebranie dziecka rodzinie pod kontrolą sądu

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, które - w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - uzasadni odebranie przez pracownika...

02.08.2010

Zakaz kar cielesnych już obowiązuje

Zmiana postaw społeczeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze to cel nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Od 1 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy...

01.08.2010

Zmiany w rachunkowości budżetowej

Całkowicie odmienny system przepływów środków europejskich, który wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. spowodował, że koniecznym stało się...

30.07.2010

Nieuczciwi beneficjenci w rejestrze wykluczonych

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich trafią do specjalnego rejestru. Dzięki temu instytucje...

29.07.2010

Uposażenie funkcjonariuszy BOR

Od 28 lipca 2010 r. funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu otrzymają nowy dodatek do uposażenia. Jest to tzw. dodatek zagraniczny.

29.07.2010

Rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013, przedłożoną przez prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Stanowi ona kontynuację działań podejmowanych przez UOKIK z...

28.07.2010