Nowe uprawnienia strażników więziennych

Próba ucieczki więźnia może zakończyć się blokadą kolan. Od dziś strażnicy więzienni mogą także odizolować więźniów w celi zabezpieczającej, stosować kaski tłumiące głos i zasłony na twarz. Za...

13.08.2010

Pomoc dla wszystkich powodzian do końca 2010 roku

W czwartek Sejm, na specjalnie zwołanym posiedzeniu zajmie się nowelizacją ustawy, która ułatwi powodzianom odbudowanie zniszczonych domów i firm. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

12.08.2010

KRS: Karać kierowników, nie urzędników

Aby skutecznie walczyć z urzędniczymi błędami nie potrzeba dodatkowych sankcji pieniężnych. Wystarczy odwołanie kierownika, który nie wyciągnie konsekwencji wobec podwładnego uważa Krajowa Rada...

12.08.2010

Reforma emerytur "spadła" z Komitetu Stałego

Wbrew zapowiedziom, Komitet Stały Rady Ministrów nie zajął się w czwartek przygotowanymi przez resort pracy założeniami zmian w ustawie o emeryturach kapitałowych. Założenia mają być omawiane przez...

12.08.2010

Sejm zmienił ustawę powodziową. Senat debatuje

Po godz.14 w czwartek 12 sierpnia br. zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie znowelizowali specjalną ustawę powodziową. Dzięki wprowadzonym zmianom pomocą w niej...

12.08.2010

Senat: od 2014 roku życie bez meldunku

Senat poparł w czwartek 12 sierpnia br. ustawę o ewidencji ludności, zakładającą, że od 1 stycznia 2014 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Ustawa wprowadza ponadto ułatwienia w kwestii...

12.08.2010

Łatwiej o licencję syndyka

Zwiększenie dostępności do zawodu syndyka poprzez uproszczenie zasad składania egzaminu przez osoby ubiegające się o licencję syndyka stanowi główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji...

10.08.2010

Broń i amunicję będzie można kupić w Internecie

Będzie można kupić broń i amunicję za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych postanowił rząd. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak podpis elektroniczny, aby nabyć m.in. czołgi i...

10.08.2010

Spółka z o.o. typu S24

Wprowadzenie możliwości rejestrowania spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu (drogą elektroniczną) przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przygotowywany w Ministerstwie...

09.08.2010

Będą dłuższe reklamy kredytów

Wprowadzenie regulacji dotyczących standardowych informacji, jakie będą musiały się znaleźć się w reklamie kredytu konsumenckiego przewiduje projekt ustawy o kredycie konsumenckim, którego kolejną...

09.08.2010

Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych

Górne granice stawek kwotowych podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów będą w 2011 r. o 2,6% wyższe w stosunku do...

09.08.2010

Rzecznicy patentowi mogą się reklamować

Sejm znowelizował ustawę o rzecznikach patentowych. Dopuszczono możliwość reklamowania przez nich swoich usług za pośrednictwem wszelkich środków przekazu. Jest to więc, pierwszy w polskim porządku...

09.08.2010

Próba poprawy wizerunku branży turystycznej

Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, wzrost zaufania konsumentów do szeroko rozumianej branży turystycznej dzięki wprowadzeniu mechanizmów lepiej...

08.08.2010