Gdy niebezpieczne substancje grożą poważną awarią

Zakłady, w których istnieje ryzyko awarii z powodu przechowywania groźnych substancji, muszą informować m.in. szkoły i szpitale o sposobie zachowania się w razie katastrofy Wchodząca dziś w życie...

20.09.2010

Minister: nie planujemy likwidacji sądów rodzinnych

Projektowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nie oznaczają, że planowana jest likwidacja sądownictwa rodzinnego w Polsce. Pojawiające się w tym zakresie obawy są nieuzasadnione...

20.09.2010

Studenci znów będą taniej jeździć koleją

Od 1 stycznia 2011 r. ulga dla studentów na przejazdy pociągami wyniesie 49 lub 51 proc. zamiast obecnych 37 proc. Rząd prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwyższeniem ulg dla studentów...

20.09.2010

Od jutra można już chodzić po trawnikach

Właściciele i zarządcy terenów zielonych będą mogli wyznaczać miejsca, które mieszkańcy będą mogli wykorzystywać w celach rekreacyjnych. 20 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń,...

19.09.2010

Lepsza ochrona prawna turystów

Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre zmiany w ustawie o usługach...

18.09.2010

Nowe zasady wprowadzania na rynek wyrobów medycznych

Wyroby medyczne to narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, które są stosowane w diagnostyce czy celach terapeutycznych. Zgodnie z wchodząca dziś w życie ustawą,...

18.09.2010

Rząd przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Ustanowienie warunków udzielania mikroprzedsiębiorstwom, małym lub średnim przedsiębiorstwom (w tym organizacjom pozarządowym) pomocy publicznej na wspieranie działań w zakresie dostarczania usługi...

17.09.2010

Większy nadzór marszałka nad turystyką

Wchodząca dziś w zycie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyznaje marszałkowi województwa nowe kompetencje w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. Nadal będzie on...

17.09.2010

Projekt ustawy o odpadach za dwa tygodnie

Projekty przepisów reformujących system gospodarki odpadami będą gotowe na przełomie września i października zapowiada minister środowiska Andrzej Kraszewski. Przyznaje jednak, że w samym rządzie...

17.09.2010

Hakerzy będą ścigani z urzędu

Nawet najmniejszy atak cyberprzestępcy na internetowe strony publicznych instytucji ma być ścigany z urzędu, zapowiada rząd. Obecnie, na to by szukać internetowych chuliganów, konieczny jest wniosek...

16.09.2010