NFZ zmienia regulacje w zakresie kontroli

Opublikowane 18 lipca 2016 roku zarządzenie prezesa NFZ Nr 74/2016/DK zmieniło zarządzenie Nr 45/2016/DK w sprawie planowania, przygotowywania, przeprowadzania oraz realizacji wyników kontroli przez...

20.07.2016

Będą zmiany w chorobowym dla mundurowych

Zgodnie z projektem zmian ustawy o policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Celnej zostaną częściowo cofnięte zmiany dotyczące...

18.07.2016

MZ: minimalne pensje dotyczą pracowników etatowych

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zaproponowane przez resort rozwiązania dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników medycznych dotyczą osób, które są zatrudnione na podstawie umów o pracę....

15.07.2016

Będzie więcej pieniędzy na refundację

W 2017 roku nastąpi wzrost całkowitego budżetu na refundację w stosunku do roku 2016. Konieczne więc staje się odpowiednie rozdysponowanie tych dodatkowych środków. Ogłoszony 14 lipca 2016 roku...

15.07.2016

RDS negatywnie o finansowaniu staży z Funduszu Pracy

Rada Dialogu Społecznego przyjęła negatywne stanowisko wobec projektu zakładającego, że staże lekarzy i pielęgniarek będą trwale finansowane z Funduszu Pracy. Za taką uchwałą głosowała zarówno cała...

14.07.2016

Lewiatan: kuriozalne są nowe zasady kontraktowania

Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia, na minimum 10 lat, zablokuje powstawanie nowych placówek medycznych w Polsce. – Nowe zasady kontraktowania szpitali z NFZ są kuriozalne. Jak zwykle...

14.07.2016

Pacjenci będą mogli dopłacać do wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia chce stworzyć listę refundacyjną wyrobów medycznych, na której znajdą się najtańsze wyroby, a pacjenci będą mogli dopłacać do lepszej jakości endoprotez czy soczewek – informuje...

13.07.2016

Od przyszłego roku wraca staż podyplomowy lekarzy

Przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów przewidziano w projekcie noweli ustawowej przewiduje projekt przyjęty w środę przez rząd. To zmiana spełniająca postulat ekspertów z...

06.07.2016

Wojewoda zdecyduje o inwestycjach w zdrowiu

Wojewodowie będą wydawać opinie o inwestycjach związanych z ochroną zdrowia M.in. w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych dla danego województwa, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane...

06.07.2016