Za podjęciem uchwały zagłosowało 21 radnych, przeciw było 6, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego z udziałem samorządu regionu i Uniwersytetu Zielonogórskiego ma być drogą do stworzenia z tej lecznicy uniwersyteckiej spółki klinicznej.

Jak wyjaśniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, spełnienie przez zielonogórski szpital formalnych wymogów do uznania go za klinikę jest związane z rozwijaniem, powołanego w maju 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego. Ponadto, według marszałek, szpital działający jako spółka będzie lepiej zarządzany.

- Przejmując większościowe udziały w spółce szpitalnej Uniwersytet będzie mógł otrzymać z ministerstwa zdrowia wyższe dotacje na kierunek lekarski, niż z resortu nauki i szkolnictwa wyższego, w przypadku korzystania z obcej bazy – wyjaśniła Polak.

Obecnie lecznica w Zielonej Górze funkcjonuje na zasadzie publicznego szpitala, dla którego organem założycielskim i właścicielem jest samorząd województwa lubuskiego.

Zgodnie z koncepcją władz regionu i uczelni, co najmniej 51 procent udziałów w nowej spółce ma przejąć Uniwersytet Zielonogórski, a resztę województwo lubuskie.

Ponadto – jak dodała Polak – uniwersytecka spółka kliniczna będzie miała większe możliwości na rozwój i pozyskiwanie unijnych funduszy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje oraz zwiększenie oferty szpitala.

By sprostać wymogom formalnym związanym z pozyskaniem dotacji na kierunek lekarski z ministerstwa zdrowia na 2016 rok, uniwersytecki szpital kliniczny musi złożyć wniosek do resortu do 10 grudnia 2015 roku. To oznacza, że do tego czasu musi zostać zarejestrowana spółka.

- Ten termin jest jednak zagrożony, wskutek dwukrotnego przerywania obrad 13. sesji sejmiku lubuskiego, która rozpoczęła się 12 października 2015 – powiedział rzecznik zarządu województwa Michał Iwanowski.

Majątek ruchomy szpitala został wyceniony przez Urząd Marszałkowski na 60 mln zł, a nieruchomości na 80 mln zł. Województwo nie wniesie aportem do nowej spółki nieruchomości. Będzie je dzierżawić spółce.

Polak podkreśliła na sesji, że umowa spółki zostanie tak skonstruowana, by mimo mniejszościowego pakietu udziałów, władze samorządowe miały wpływ na działalność szpitalnej spółki.

Marszałek mówiła, że szpital w dalszym ciągu będzie publiczny, bo uniwersytet także jest taką instytucją. Zapewniła, że szpital nadal będzie w pełni dostępny dla mieszkańców, a rozwijając się zapewni im jeszcze lepszą opiekę.

Klinika w Zielonej Górze ma specjalizować się w onkologii, neurochirurgii i traumatologii oraz neonatologii. (PAP)