Jak poinformowała rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy Barbara Nawrocka, kara, którą ostatecznie fundusz nałożył na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, dotyczy kontraktu dla oddziału ginekologiczno-położniczego, a nie jak wcześniej – dla całego szpitala.
- Naliczona kwota kary umownej, czyli 75 192,00 zł, stanowi 2 procent wartości zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na 2014 roku z tytułu "leczenie szpitalne, w zakresie położnictwa i ginekologii” – powiedziała Nawrocka.

Do śmierci nienarodzonych bliźniąt we włocławskim szpitalu doszło w nocy z 16 na 17 stycznia 2014.

Czytaj: Włocławek: niewydolność krążenia przyczyną śmierci nienarodzonych bliźniąt >>>

Na przełomie stycznia i lutego 2014 NFZ przeprowadził w placówce kontrolę. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oddział NFZ zastosował wobec szpitala karę w wysokości 2 procent wartości rocznego kontraktu całego szpitala, czyli 1,7 mln zł. Roczny kontrakt wynosi 85 mln zł.

Czytaj: Włocławek: 1,7 mln zł kary dla szpitala >>>

Odwołanie w tej sprawie zgłosił w marcu do prezesa NFZ szef włocławskiej lecznicy Krzysztof Malatyński, który zasygnalizował, że kara dotyczy rocznego kontraktu dla całego szpitala, a nieprawidłowości stwierdzono tylko na oddziale ginekologiczno-położniczym. NFZ w Warszawie uwzględnił ten fakt i zwrócił się w sierpniu 2014 do regionalnego oddziału funduszu w Bydgoszczy o zweryfikowanie podstawy prawnej, na mocy której Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku został ukarany. (pap)